zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Wybory w Gminie Chmielnik

Miesiąc maj br. będzie na terenie Gminy Chmielnik okresem zwiększonej aktywności wyborczej z uwagi na wymóg przeprowadzenia podwójnych wyborów:

1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chmielnik:

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 9 w Woli Rafałowskiej zarządzone zostały przez Wojewodę Podkarpackiego na dzień 12 maja wybory uzupełniające do Rady Gminy Chmielnik.

W toku czynności ustalonych kalendarzem wyborczym, Komisarz Wyborczy w Rzeszowie zarejestrował Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisławy Dubaj-Kaczor i komitet ten zyskał prawo do zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach uzupełniających.

Gminna Komisja Wyborcza w Chmielniku dokonała rejestracji w okręgu wyborczym nr 9 tylko jednej listy kandydata na radnego w osobie Pani Zdzisławy Dubaj-Kaczor zam. Wola Rafałowska, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisławy Dubaj-Kaczor.

W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 9 głosowania w wyborach do Rady Gminy Chmielnik nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata tj. Panią Zdzisławę DUBAJ-KACZOR.

2. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego:

Postanowieniem Prezydenta RP zarządzone zostały wybory posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019 roku.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w niedzielę 26 maja 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00. Podział Gminy Chmielnik na obwody głosowania przedstawia się następująco:

Adam Tereszkiewicz


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Wójt Gminy Chmielnik podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Chmielnik od nr 1 do nr 19 od nr 273 do nr 609 od nr 786 do nr 820

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chmielniku, Chmielnik 316,
36-016 Chmielnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Sołectwo Chmielnik od nr 20 do nr 272 od nr 610 do nr 785

Urząd Gminy w Chmielniku, Chmielnik 50,
36-016 Chmielnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Sołectwo Wola Rafałowska

Dom Ludowy w Woli Rafałowskiej, Wola Rafałowska 137,
36-017 Błędowa Tyczyńska

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Sołectwo Błędowa Tyczyńska

Dom Ludowy w Błędowej Tyczyńskiej, Błędowa Tyczyńska 29,
36-017 Błędowa Tyczyńska

5

Sołectwo Zabratówka

Dom Ludowy w Zabratówce, Zabratówka 42,
36-017 Błędowa Tyczyńska

6

Sołectwo Borówki

Dom Ludowy w Borówkach, Borówki 34,
36-016 Chmielnik

7

Dom Pomocy Społecznej Im. Św. Ojca Pio w Chmielniku

Dom Pomocy Społecznej Im. Św. Ojca Pio, Chmielnik 4,
36-016 Chmielnik

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Chmielnik najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof GRAD


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART