zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1-2-3/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
012345

Wieść Gminna 1-2-3/2020 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na okres 2020/2021
Zespół interdyscyplinarny
Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Realizuje on działania określone w Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chmielnik na lata 2020-2025.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny w szczególności:

  • diagnozuje problem przemocy w rodzinie,
  • podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w godz. 7:15-15:15, pokój 11, tel. 17-22-96-603 lub na Komisariat Policji w Tyczynie, tel. 17-23-02-997 lub telefon alarmowy 112.

Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Chmielnik został zmieniony skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik.

Elżbieta Korbecka


poprzednia strona do góry

drukuj


Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART