zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1-2-3/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
012345

Wieść Gminna 1-2-3/2020 OŚWIATA I KULTURA
"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

 

Od 15 maja 2020 r. samorządy mogły wnioskować o kolejne pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była tym razem kwota 180 mln zł., a wysokość dofinansowania, (od 35 do 165 tysięcy złotych).

W dniu 21.05.2020 r. Gmina Chmielnik złożyła Wniosek o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej stała się beneficjentem kolejnego grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wys. 74 999,92 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus, umożliwiających realizację zdalnego nauczania przez uczniów i nauczycieli. Wsparcie było skierowane przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Dofinansowanie pozyskano w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 74 999,92 zł, w tym:

  • 100% dofinansowania z Unii Europejskiej,

Okres realizacji projektu: 6 miesięcy od dnia wejście w życie Umowy

Realizator projektu: Gmina Chmielnik

Grupa docelowa: 39 uczniów/uczennic ze szkół w tym 25 z rodzin wielodzietnych (3+) i 12 nauczycieli, na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19, otrzymało do pracy zdalnej:

  • 11 laptopów – Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce,
  • 20 tabletów – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielnik
  • 20 tabletów – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku

Cel główny projektu: zapewnienie uczniom w szczególności z rodzin wielodzietnych i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

Magdalena Wdowik-Reczek


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART