zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1-2-3/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
012345

Wieść Gminna 1-2-3/2020 URZĄD GMINY INFORMUJE
Finansowe wsparcie na odpady powodziowe

 


Mimo naszych obaw nie zostaliśmy jako gmina z problemem finansowym za odbiór i zagospodarowanie odpadów powodziowych sami. Wspomogły nas zaprzyjaźnione samorządy, m. in. Gmina Boguchwała, Gmina Lubenia, Gmina Błażowa oraz Powiat Rzeszowski przekazując pomoc finansową w formie dotacji celowych.

Ponadto Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wychodząc naprzeciw gminom które dotknął czerwcowy żywioł, uruchomił nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów popowodziowych.

Forma dofinansowania to dotacja do 80% kosztów zadania, nie więcej niż 100 tyś zł. Maksymalna wartość jednostkowa dotacji ustalana jest jako iloczyn masy zagospodarowanych i unieszkodliwionych odpadów [Mg] i stawki kosztowej [200 zł/Mg]. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie odpadów popowodziowych zakwalifikowanych pod kodem 16 82 02 - Odpady inne niż wymienione w 16 82 01.

Do dnia 31 lipca br. z nieruchomości zamieszkałych, odebrano 140,36 ton odpadów zakwalifikowanych jako odpady popowodziowe o kodzie 16 82 02. Z nieruchomości niezamieszkałych (obiektów użyteczności publicznej), które również ucierpiały w powodzi, odebrano 23,22 tony odpadów zakwalifikowanych jako odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07. Łączny koszt zagospodarowania i unieszkodliwienia wszystkich odpadów wynosi ponad 231 tyś. zł.

W dniu 7 sierpnia br. Gmina Chmielnik złożyła wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie o dotację na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów popowodziowych z terenu Gminy Chmielnik”. Planowana do pozyskania kwota dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie wynosi 22.457,60 zł., tj. 80% kosztów kwalifikowanych wynoszących 28 072,00 zł.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART