zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 2/2006
012345

Wieść Gminna 2/2006 Wieść Gmina Nr 2/2006
Wieść Gmina Nr 2/2006

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK 
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2006

Nr 2/2006

W NUMERZE:
 • Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Gminy str. 2
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 3
 • Inwestycje i remonty w Gminie Chmielnik 2006 roku str. 4
 • Roboty na drogach w 2006 roku str. 4
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego str. 5
 • Współpraca transgraniczna gminy Chmielnik str. 5
 • Żywność dla potrzebujących str. 6
 • „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” str. 7

URZĄD GMINY INFORMUJE

 • Wymiana dowodów osobistych str. 8
 • Nowe okręgi wyborcze – zmiany liczby radnych str. 8
 • Nowy okres zasiłkowy 2006/2007 str. 8

PORADY ROLNICZE

 • Dni otwartych drzwi VIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych str. 9

OŚWIATA I KULTURA

 • VIII Sejmik Samorządów Uczniowskich str. 10
 • Przygotowujemy się do nadania Szkole Podstawowej w Zabratówce imienia ORLĄT LWOWSKICH cz. II str. 10
 • Internet kontra książka? str. 12
 • Wydarzenia kulturalne str. 12
 • Poeci i pisarze dzieciom str. 13
 • Turniej Sołectw Gminy Chmielnik str. 13
 • Kącik literacki str. 15
 • Ziemia mego Pogórza str. 15

Z ŻYCIA SOŁECTW

 • Pierwsza rocznica ustanowienia Sanktuarium w kościele w Błędowej Tyczyńskiej str. 16

Z KART NASZEJ HISTORII

 • Co ważniejsze? str. 17

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zbiórka odpadów str. 18
 • Śmieci, śmieci, śmieci … str. 18

KRONIKA SPORTOWA

 • Sport gminny str. 19
 • 15 Rzeszowski Rajd Samochodowy str. 19

 OGŁOSZENIA

Do pobrania:


Wieść Gminna z Chmielnik


Nr 2/2006 Lipiec
 
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij na obrazek lub poniżej:
<< WG_2006_04.pdf
(2,43 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Kazimiera Zaborowska, Kazimiera Kędzior. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART