zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 2/2008
Blisko boisko
Rajd pieszy "Szlakiem Wolańskich Przysiółków"
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
Z ŻYCIA OSP
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa gminnego zespołu sportowo-rekreacyjnego w Chmielniku – I etap"
Inwestycje drogowe
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Zabratówce
Sesje Rady Gminy Chmielnik
Komunikat Gospodarki Komunalnej w Błażowej
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Zabratówce

Od kwietnia bieżącego roku w przy OSP Zabratówka funkcjonuje Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe (ICEO), które powstało w ramach w projektu „Centrum Kształcenia na odległość na wsiach”. Inicjatywa dofinansowana jest z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich).

8 maja uroczystego otwarcia centrum dokonali Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad oraz koordynator powiatowy ICEO Rafał Myrda. W skromnej uroczystości udział brali również zaproszeni goście – przedstawiciele samorządu, szkół, jednostek OSP z terenu gminy, sponsorzy oraz mieszkańcy Zabratówki wraz z ks. Proboszczem Stanisławem Orszakiem.

W ramach projektu na obszarze naszego kraju uruchomiono sieć 480 centrów. Wszystkie centra zostały zlokalizowane na terenach wiejskich bądź miejsko - wiejskich. Zostały one utworzone na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest realizowany pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Uniwersytet w Białymstoku, COMBIDATA Poland Sp. z o.o. i Krajowa Izba Gospodarcza.Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad
i koordynator powiatowy ICEO Rafał Myrda

Celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do edukacji i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich a mieszkańcami terenów miejskich. Działalność centrów umożliwi korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.Pierwsze „klikniecie” zaproszonych gości
 

Zgodnie z założeniami najważniejszą funkcją ICEO jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami.

Założono wspomaganie edukacji beneficjentów ostatecznych poprzez kilka form kształcenia, w tym:

 • udostępnienie biblioteki środków multimedialnych dla samokształcenia,
 • organizację procesów edukacyjnych nauczania na odległość, we współpracy z jednostkami kształcenia na odległość,
 • organizację kursów (e-learning) na odległość,
 • organizację szkoleń zdalnych z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania,
 • organizację okresowych seminariów,
 • organizację dni tematycznych.

W chwili obecnej działa platforma szkoleniowa LMS, na której dostępne są bezpłatne kursy:

 • MS Word (poziom podstawowy, zaawansowany),
 • MS Excel (poziom podstawowy, zaawansowany),
 • MS PowerPoint,
 • Programowanie (np. Visual Basic),
 • Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft
 • Windows Server 2003,
 • Konserwacja środowiska Microsoft Windows Server 2003,
 • Wdrażanie infrastruktury sieciowej Microsoft,
 • Windows Server 2003,
 • MS Outlook 2003.

W następnych tygodniach planuje się wzbogacenie oferty szkoleniowej poprzez wprowadzenie nowych kursów udostępnionych na platformie szkoleniowej.


ICEO Zabratówka

Centrum, w oparciu o realizowany projekt, będzie działało do końca września 2008 r. ICEO czynne jest przez cały tydzień: poniedziałek – piątek od 17.00 do 21.00, sobota - niedziela od 12.00 do 22.00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do skorzystania z oferty ICEO Zabratówka.


Marek Czarnota

 

Zarząd OSP Zabratówka pragnie złożyć podziękowania Wójtowi Gminy Chmielnik Krzysztofowi Gradowi oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania i uruchomienia ICEO w Zabratówce. Dziękujemy również firmom wspierającym nową inicjatywę:

 • Chmielnik Zdrój S.A.,
 • Firma Handlowo-Usługowa "SZiK" H. Szydełko Spółka Jawna,
 • MEBLO-RAJ „BIS”- Rajzer Maria,
 • Metalform Józef Kusz,
 • Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-GIPS Jan Cyran,
 • REWA Spółka z o.o.,
 • SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „BUDOWLANI”,
 • Usługi Stolarskie i Ślusarskie Sławomir Piotrowski. 

poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART