zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KRONIKA SPORTOWA
012345

Wieść Gminna 2/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJESESJE RADY GMINY CHMIELNIK
Inwestycje drogowe
Burze i ich skutki
Inwestycje drogowe

W ostatnich miesiącach bieżącego roku wyłoniono wykonawców najważniejszych przedsięwzięć drogowych w naszej gminie:

  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108261 R „Tomaszówka” km 0+000 do 1+662 w Woli Rafałowskiej”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wynosi 680 957,77 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 108252 R klasy D Lisi Kąt – Bucznik – Słocina (odcinek tzw. „Niedybrze”) km 0+000 do 1+120 w Chmielniku”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Wartość zamówienia wynosi 363 700,35 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka km 0+995 do 1+470 – I etap”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wynosi 186 668,94 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej klasy D Borówki – Brzezówka km 0+000 do 0+500 – I etap”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp., Rudna Mała 47b. Wartość zamówienia wynosi 163 860,48 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka km 1+470 do 1+690 – II etap”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość zamówienia wynosi 104 136,99 zł (brutto).

Zakres prac na w/w drogach ma obejmować: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych oraz wymiana istniejących przepustów oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Realizacja czterech ostatnich zadań jest współfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie. Na drogach „Tomaszówka” i „Niedybrze” prace przy modernizacji nawierzchni już trwają.

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa 560 ton kruszywa przeprowadzając cząstkowe naprawy dróg żwirowych. W ostatnich tygodniach przystąpiono również do prac ziemnych na drogach gminnych (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki będą kontynuowane w najbliższym czasie.

Trwają prace przy modernizacji dróg wewnętrznych w Chmielniku o nr ew. dz. 2769 i 2706 (tzw. „Zaganianka” i „Pańskie”). Wykonawcą zamówienia jest FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, PISZCZ GRZEGORZ,
36-030 Błażowa, Błażowa Dolna 201a. Wartość zamówienia wyniosła 75 421,99 zł (brutto). Prace obejmują wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W okresie wakacyjnym planuje się rozpoczęcie procedury zmierzającej do przebudowy drogi Chmielnik – Bucznik i odcinka drogi Chmielnik – Nyklówka. Przewiduje się również wymianę drewnianej nawierzchni dwóch mostów w Chmielniku i Błędowej Tyczyńskiej. Pomimo ograniczonych możliwości finansowych nadal będą prowadzone bieżące naprawy na drogach gminnych obejmujące odbudowę zniszczonej nawierzchni i wymianę uszkodzonych przepustów.

 

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART