zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA

Szanowni pasażerowie linii autobusowych MKS !
Nowe kwalifikacje szansą na pracę
Szanowni pasażerowie linii autobusowych MKS !

Dnia 1 września 2010 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych liniach podmiejskich obsługujących tereny gmin – członków Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Nowe przepisy taryfowe utrzymują ceny biletów na dotychczasowym poziomie, zmianie ulegają natomiast uprawnienia niektórych grup osób do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie biletów jednorazowych, miesięcznych i rocznych.

Najważniejsze zmiany:

1) Osoby:

  • które ukończyły 70 lat życia,
  • niepełnosprawne i niezdolne do samodzielnej egzystencji,
  • dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie,
  • niewidomi,
  • zasłużeni honorowi krwiodawcy
    uzyskali uprawnienia do przejazdów na podstawie imiennego biletu socjalnego rocznego z odpłatnością 10 zł. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby podróży w okresie roku na wszystkich liniach autobusowych MKS. Bilet jest dostępny w formie karty elektronicznej – do nabycia w kasach Dworca Autobusowego PKS. Bilet należy kasować każdorazowo po wejściu do pojazdu.

2) Wprowadzono nowy rodzaj biletu – bilet okresowy normalny. Bilet ten można nabyć w dowolnym dniu miesiąca z okresem ważności od 5 do 60 dni. Bilet okresowy z okresem ważności powyżej 31 dni, sprzedawany jest z kilkuprocentowym rabatem

3) Pasażer uprawniony do przejazdów ulgowych może nabyć nieodpłatnie dokument elektroniczny „Legitymacja pasażera MKS”, potwierdzający uprawnienia pasażera do przejazdów ulgowych na podstawie biletu jednorazowego. Legitymacją można się posługiwać przy zakupie biletów jednoprzejazdowych bez potrzeby dokumentowania każdorazowo posiadanych uprawnień.

Nowe przepisy taryfowe szczegółowo określają kategorie osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia.

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi przepisami taryfowymi dostępnymi na tablicach ogłoszeń urzędów gminnych, w kasach biletowych a także na stronie internetowej pod adresem; www.zgpks.rzeszow.pl. /zakładka: BIP - Uchwały Zgromadzenia – uchwała nr I/30/2010/.


Rzeszów, lipiec 2010

Zarząd Związku Gmin PKS


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART