zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA

Szanowni pasażerowie linii autobusowych MKS !
Nowe kwalifikacje szansą na pracę
Nowe kwalifikacje szansą na pracę

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego od 1 kwietnia 2010 roku realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach projektów: „Zawodowo na nowo” oraz „Nowa szansa”.

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oba projekty niosą wiele korzyści dla osób uczestniczących w szkoleniach m.in. zwiększają motywację oraz wiarę w siebie i swoje możliwości, pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwiększają szanse na znalezienie pracy.

Szkolenia skierowane są do osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: rzeszowskiego, miasta Rzeszów, łańcuckiego, dębickiego oraz ropczycko-sędziszowskiego.

Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie pracodawców na pracowników z kwalifikacjami spawaczy oraz operatorów obrabiarek CNC Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego podjęło inicjatywę przeszkolenia osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Powyższe projekty przyczynią się do wzbogacenia rynku o nowo wykwalifikowanych specjalistów.

W ramach projektu: „Zawodowo na nowo” uczestnicy szkolenia mają możliwość zdobycia uprawnień w zakresie operatora obrabiarek CNC , natomiast w ramach projektu „Nowa szansa” uczestnicy szkolenia będą zdobywać kwalifikacje potwierdzone międzynarodowym certyfikatem spawacza w zakresie metody MAG.

W odpowiedzi na wyzwania jakie stawia zasada równości płci, projekty zawierają rozwiązania ułatwiające kobietom dostęp do szkoleń, m.in. refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu (koło Sędziszowa Małopolskiego) istnieje od 9 lat. Wysoka jakość, doświadczenie oraz kompleksowa obsługa to główne atuty firmy. Od początku swego istnienia aż po dzień dzisiejszy CRSE zajmuje się głównie działalnością szkoleniową oraz doradztwem gospodarczym. Jako jedna z pierwszych firm szkoleniowo-doradczych na Podkarpaciu wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, a od 2008 roku jest członkiem ogólnopolskiej prestiżowej sieci KSU. Każdego roku opracowuje co najmniej kilkanaście wniosków o dofinansowanie, które otrzymują środki z Unii Europejskiej.

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego zaprasza wszystkie osoby długotrwale bezrobotne oraz bezrobotne korzystające z pomocy opieki społecznej do skorzystania z powyższych szkoleń (przewidywane szkolenia trwać będą do czerwca 2011 roku), które pomogą im powrócić na rynek pracy.Szczegółowych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu: 17 22 20 261 lub 17 22 20 138/134 lub bezpośrednio w siedzibie firmy: Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego,
Sielec 1a, 39-120 Sędziszów Młp.
w godzinach od 8.00 do 16.00


poprzednia strona do góry

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART