zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 OŚWIATA I KULTURA
Projekt Edukacyjny - "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowany przez EFS Wiem, kim jestem i skąd pochodzę

Uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku uczestniczyli od 1 lutego 2010 r. w dodatkowych zajęciach w ramach realizacji Projektu Edukacyjnego – „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez EFS.


Jego głównym celem jest wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Ponadto jego istotą jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela
w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Zajęcia te od 1 lutego prowadziła ze swoją klasą wychowawczyni p. Zofia Puterla.

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach dodatkowych. W projekcie uczestniczyło 100% uczniów z klasy. Wszyscy uczniowie bawiąc się, zgłębiali swoją wiedzę. Realizacja zajęć odbywała się pod hasłem „Wiem kim jestem i skąd pochodzę”.


Zajęcia miały na celu rozwój inteligencji wielorakich ze zwróceniem uwagi na indywidualność każdego dziecka, wykorzystywanie jego mocnych stron do wszechstronnego rozwoju osobowości i indywidualnych uzdolnień poprzez wchodzenie w różne role, zdobywanie wiedzy w formie najbardziej odpowiadającej dziecku.

Dzieci mogły pracować w trzech Ośrodkach Zainteresowań bez podręczników i zeszytów, wykorzystując bogatą bazę pomocy dydaktycznych otrzymanych z EFS w ramach wdrażania Projektu, przez co wzbogaciło i unowocześniło zasoby szkoły. Wartość otrzymanej pomocy to 8000 zł. Różnorodność pomocy naukowych pozwoliła wyjść poza sztywne ramy codziennej nauki.

Dzieci poznały, że wiele można się nauczyć poprzez zabawę, która pobudzała ich do samodzielnego i twórczego działania. Zaspakajała potrzebę odkrywania świata, dostarczała radości i możliwości odnoszenia sukcesu.

Podążając za szybkim krokiem cywilizacji powinniśmy kształcić dzieci tak, aby były kreatywne, ciekawe i otwarte na wiedzę. Taki system nauczania rozwija dominujące zdolności dziecka i pozwala mu podbudowywać poczucie własnej wartości.

Realizacja projektu zwiększyła sukces edukacyjny i życiowy dziecka, a w szczególności stworzyła warunki do ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.

Rodzice bardzo chętnie brali udział w programie. Na podstawie spotkań z rodzicami, zdjęć, albumów, pamiątek z przeszłości i zgromadzonych materiałów uczeń zna swoje drzewo genealogiczne, wie czym zajmowali się jego przodkowie, gdzie i jak mieszkali, zna zabawy i tradycje rodzinne. Z twórczością ludową zapoznała uczniów artystka ludowa prezentując wykonywanie z ciasta szyszek weselnych, pisanek i kartek wielkanocnych, kwiatów z bibuły. Budownictwo i wyposażenie wnętrz uczniowie poznali zwiedzając Skansen - muzeum w Markowej. Program zakładał również współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich z Chmielnika. Panie z koła zaprezentowały przyśpiewki, tańce i pląsy swojego regionu. Wiele było pieszych wycieczek po okolicy, które miały na celu poznanie zabudowy wsi, ukształtowania terenu, ciekawych miejsc typu Wytwórnia Wód Gazowanych ,,Alfred”. Nie zabrakło również spotkania z panem Wójtem i panią Sekretarz Gminy Chmielnik, którzy przybliżyli dzieciom na czym polega kierowanie gminą. Zapoznanie z przypowieściami i legendami związanymi z naszą wsią , regionem i ojczyzną to było zadanie nauczycielki.

Efektem uczestnictwa uczniów na zajęciach będzie "Pokaz osiągnięć" na forum publicznym przy licznym udziale zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. Pierwszacy zaprezentują swoje umiejętności w montażu słowno-muzycznym o ojczyźnie, tańcach narodowych i regionalnych i zawodach sprawnościowych. Uczniowie mogą popisać się wiedzą o regionie i swoich korzeniach poprzez udział w konkursie ,,Wiem, kim jestem i skąd pochodzę”.

Zofia Puterla


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART