zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XLI

 1. UCHWAŁA NR XLI/312/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania pomieszczeń w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. UCHWAŁA NR XLI/313/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w podziale Gminy Chmielnik na okręgi wyborcze.
 3. UCHWAŁA NR XLI/314/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tyczynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2010.
 4. UCHWAŁA NR XLI/315/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
 5. UCHWAŁA NR XLI/316/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik
 6. UCHWAŁA NR XLI/317/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/288/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 terenu położonego przy drodze gminnej Wola Rafałowska – Przysłopy w miejscowości Wola Rafałowska przy granicy wsi Chmielnik.

SESJA XLII

 1. UCHWAŁA NR XLII/318/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/312/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania pomieszczeń w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. UCHWAŁA NR XLII/319/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwa informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 3. UCHWAŁA NR XLII/320/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik.
 4. UCHWAŁA NR XLII/321/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chmielnik na lata 2008 - 2015.
 5. UCHWAŁA NR XLII/322/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Rafałowska na lata 2008 - 2017.
 6. UCHWAŁA NR XLII/323/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zamiaru realizacji inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku”.
 7. UCHWAŁA NR XLII/324/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku.
 8. UCHWAŁA NR XLII/325/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Chmielnik na lata 2010-2012.
 9. UCHWAŁA NR XLII/326/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym Gminy Chmielnik i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 10. UCHWAŁA NR XLII/327/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chmielnik oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.
 11. UCHWAŁA NR XLII/327/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.


Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART