zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 OŚWIATA I KULTURA
„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić”

Myśl Prymasa Tysiąclecia otwierająca niniejszy tekst pojawia się nieprzypadkowo.

W tym artykule, który jest próbą podsumowania osiągnięć mojej szkoły w dekadzie 2001 - 2011, pragnę przypomnieć najistotniejsze wydarzenia i fakty, i potwierdzić, że nie byłoby ich bez poświęcenia tych, którzy decydują o wynikach pracy szkoły.

Zacznę od sprawdzianu na zakończenie VI klasy. Szkoła na przestrzeni lat notowała dobre wyniki, a tegoroczny można uznać za bardzo wysoki (31,4 pkt).

Za osiągnięcia możemy uznać udział uczniów w konkursach o charakterze centralnym lub wojewódzkim, zwłaszcza organizowanych pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Nie było tych osiągnieć zbyt wiele, co zrozumiałe, gdy się uwzględni kryteria oceny współzawodnictwa na tym poziomie.

Pojedyncze sukcesy na szczeblu centralnym odnieśliśmy w konkursach prowadzonych przez Stowarzyszenie Szkół im. Stefana kard. Wyszyńskiego (tu m.in. M. Piotrowski, B. Szczepańska), natomiast na szczeblu wojewódzkim uczestnikiem konkursu humanistycznego był M. Piotrowski.

Oczywiście nie sposób wymienić licznych sukcesów na szczeblu lokalnym, a było ich niemało – dlatego wymienię tylko jeden – jeszcze „świeży” sukces, a mianowicie 1. miejsce Patrycji Sroki w Ogólnowojewódzkim konkursie literackim szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia.

Potwierdzeniem dobrej pracy szkoły były liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Wójta Gminy – m.in. dla Dyrektora Szkoły p. Wiesławy Jacek – Zawiło oraz dla p. Haliny Drążek.

Ostatnia dekada przyniosła istotną zmianę wyglądu i wizerunku szkoły. Remont, adaptacja pomieszczeń, zorganizowanie „Tęczowego Przedszkola” w szkole to tylko niektóre z wielu inicjatyw szkoły.

Przyjęcie za patrona szkoły Stefana kard. Wyszyńskiego (w 2002 r.), uroczyste obchody stulecia szkoły (2006 r.) to wydarzenia, które określiły nową jej tożsamość, skierowaną ku wartościom bliskim całej społeczności szkolnej i lokalnej.

Tym wszystkim (opisanym z konieczności w wielkim skrócie) przedsięwzięciom i inicjatywom patronowała Dyrektor Szkoły, która końcem sierpnia br. przekazuje kierowanie szkołą swojemu następcy.

Dziękując za tę DEKADĘ, dobrze służącą całej społeczności szkolnej, dedykuję Pani Dyrektor słowa naszego patrona, Prymasa Tysiąclecia:

Wielkie ideały są błogosławieństwem dla świata,

bo ideał nawet trudny do osiągnięcia ciągle nęci,
ciągle pobudza do nowych prób.”

Andrzej Pieczonka
SP Wola Rafałowska


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART