zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 OŚWIATA I KULTURA
Działam, tworzę - więc się rozwijam

Zakończyła się już trzecia edycja programu Pierwsze uczniowskie doświadczenia, drogą do wiedzy, współfinansowanego przez EFS.

W bieżącym roku szkolnym, od 2 listopada do 20 czerwca, program w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku z klasą I realizowała wychowawczyni pani Bogumiła Jaworska. Nosił on tytuł: Kształty i barwy świata – działam, tworzę – więc się rozwijam.

Głównym celem Projektu było wdrażanie takiej edukacji, aby była dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Miała ona za zadanie wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

W myśl tej teorii każde dziecko jest zdolne i dlatego zgodnie z zaleceniami zostały stworzone kąciki zainteresowań, w których dzieci mogły robić to, co lubiły i co potrafiły, a więc rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Trójkowi pierwszoklasiści aktywnie uczestniczyli w zajęciach plastyczno-technicznych wykonując ciekawe prace różnymi technikami. Zwiedzili pracownię malarską pana Olega Czyżowskiego zapoznając się bliżej z warsztatem malarskim. Oprócz zdobytej wiedzy na temat malarstwa próbowali malować farbami olejnymi na prawdziwym podobrazie tworząc wspólną pracę olejną.

Według oceny realizującej Program, pani Bogumiły Jaworskiej, pozytywną stroną było pozyskanie pomocy dydaktycznych i możliwość zorganizowania dodatkowych 50-ciu godzin na przeprowadzenie z uczniami zajęć różnego rodzaju.

Negatywną jednak stroną był brak środków na zakup różnych materiałów potrzebnych na zajęcia tego typu, które Pani prowadziła.

Całościowe podsumowanie realizacji Programu odbyło się 14 czerwca, kiedy to dzieci przed rodzicami i nauczycielami popisywały się zdobytymi umiejętnościami. A popisów było wiele. Najpierw odbyła się prezentacja medialna ukazująca możliwości i dorobek każdego ucznia. Efektem dokonań była starannie przygotowana wystawa prac i fotografii.

Uczniowie, a zwłaszcza uczennice popisywały się umiejętnościami tanecznymi, ale punktem kulminacyjnym były warsztaty plastyczne, w czasie których dzieci przygotowały samodzielne prace o tematyce wakacyjnej. Stojąc przy prawdziwych sztalugach Pierwszaki udowodniły, że znają warsztat i techniki malarskie, bowiem stworzyły piękne pejzaże, zachęcające do spędzenia nadchodzących wakacji.

Pani Bogumiła zadbała też o pyszny poczęstunek zarówno dla wychowanków, jak też zaproszonych rodziców i nauczycieli. To była doskonale przygotowana impreza szkolna.

Elżbieta Świerk


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 19 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART