zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 OŚWIATA I KULTURA
Tęczowe Przedszkole

Tęczowe Przedszkole działające przy Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej kończy drugi rok swojej działalności. Powstanie oraz działalność przedszkola były możliwe dzięki środkom Unii Europejskiej. Projekt realizowano w latach 2009 – 2011, a jego uczestnikami były dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Praca dydaktyczno-wychowawcza w Tęczowym Przedszkolu realizowana była w oparciu o Program edukacji przedszkolnej Nasze Przedszkole (wyd. Mac Edukacja) i była zgodna z podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Podczas codziennych zajęć dzieci wzbogacały swoją wiedzę i doświadczenie poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dydaktycznych, ruchowych, zabawach swobodnych w sali i na placu zabaw (zakupionego również w ramach Projekt), spacerach. Przebywając w grupie rówieśniczej dzieci uczyły się przestrzegania norm i zasad życia społecznego oraz nawiązywały pierwsze przyjaźnie. Zachęcane do samodzielności i aktywności w znacznym stopniu rozwinęły swoje umiejętności w zakresie samoobsługi.

 

Codzienne przedszkolne życie urozmaicały różnego rodzaju uroczystości, wyjazdy i spotkania z interesującymi ludźmi. W tym roku zorganizowano dwa bale, które poprowadziła pani wodzirej Grażyna Tereszkiewicz. Pierwszym był Bal Przedszkolaka połączony z uroczystym pasowaniem, drugim – Bal Polski, podczas którego dzieci zapoznały się z podstawowymi krokami naszych tańców narodowych. Jesienią dzieci wzięły udział w wycieczce do stadniny koni w Zabajce. Z kolei w marcu zorganizowano wyjazd do sali zabaw Misiaczek w Rzeszowie, który sprawił dzieciom ogromną frajdę. W ciągu roku szkolnego przedszkolaki kilkakrotnie uczestniczyły w wyjazdach na spektakle do Teatru Maska w Rzeszowie. Ponadto dzieci miały okazję wzięcia udziału w występach szkoły muzycznej Yamaha. Do przedszkola zapraszano też gości, m.in. strażaków, panią pielęgniarkę i fryzjerkę.

Przedszkole prowadziło również zajęcia dodatkowe. Podczas zajęć rytmiki dzieci rozwijały zdolności muzyczne poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Kształciły koordynację ruchową, przestrzenną oraz wrażliwość na różne elementy muzyki. Zajęcia języka angielskiego pozwoliły dzieciom na osłuchanie się z nowym językiem. Przedszkolaki uczyły się języka w sposób naturalny – podczas zabawy, śpiewania piosenek, wykonywania wspólnie z nauczycielem różnych czynności, oglądania i kolorowania obrazków. Z kolei indywidualne zajęcia z logopedą pozwoliły wyeliminować wiele wad wymowy u dzieci, a przez to zapewniły im lepszy start na następne etapy edukacji. Podczas zajęć dodatkowych wykorzystywano bogatą bazę pomocy dydaktycznych, zakupionych dzięki środkom unijnym.


W roku szkolnym 2010/2011 w Tęczowym Przedszkolu realizowany był autorski program edukacji regionalnej opracowany przez p. Annę Chmurę pt. „Wola Rafałowska – nasza mała Ojczyzna”. Głównym celem programu było rozwijanie wiedzy i zainteresowania dzieci kulturą własnej wsi i regionu. Przyswajanie zagadnień z zakresu edukacji regionalnej rozpoczęto od tego, co dziecku najbliższe, czyli od domu rodzinnego. Następnie dzieci poznawały swoją miejscowość, tradycje regionu rzeszowskiego oraz przyswajały podstawowe informacje na temat naszego kraju. Poznawaniu naszej wioski posłużyły m.in. całoroczne spacery, w trakcie których dzieci obserwowały budynki i przyrodę w okolicy przedszkola, odwiedzanie miejsc użyteczności publicznej, wycieczka objazdowa po Woli Rafałowskiej, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiedzanie wystawy pt. „Poznajemy talenty mieszkańców Woli Rafałowskiej”, udział przedszkolaków w konkursie plastycznym pt. „Moja wieś – moja mała Ojczyzna”.

Tęczowe Przedszkole było organizatorem spotkań mających na celu pedagogizację rodziców. Zajęcia prowadziła pedagog i logopeda - p. Anna Olszowy. Rodzice mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania dzieci. Tematyka tegorocznych spotkań objęła m.in. takie zagadnienia, jak: przyczyny i sposoby zapobiegania powstawania lęku u dzieci oraz dyscyplina. Rodzice uczestniczyli również w warsztatowych zajęciach z zakresu wspomagania rozwoju mowy dziecka oraz włączyli się w przygotowanie dekoracji i kartek wielkanocnych.

Naszym głównym celem było zorganizowanie przedszkola, które wyrówna szanse edukacyjne dzieci z terenów wiejskich. Mamy nadzieję, że udało nam się stworzyć przedszkole, w którym dzieci czuły się bezpiecznie i pewnie, do którego przychodziły z radością i nie chciały go opuszczać. Zadowolenie rodziców i uśmiechy naszych podopiecznych będą naszym sukcesem.

Anna Chmura


Pragnę gorąco podziękować Wszystkim, którzy osobiście zaangażowali się w realizację Projektu, za ich oddanie, kreatywność, pomoc w wielu przedsięwzięciach, życzliwość i uśmiech. Życzę wspaniałych wakacji !!!


Koordynator Projektu - Halina Drążekpoprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART