zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 OŚWIATA I KULTURA
Konkurs na logo Biblioteki

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku ogłasza konkurs na logo promujące Gminną Bibliotekę Publiczną – prosty znak graficzny budzący pozytywne skojarzenia. Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych biblioteki.

Projekt graficzny logo może mieć dowolną formę graficzną, powinien zawierać napis „Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku”

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki o których mowa w Regulaminie konkursu.

Projekty prac konkursowych należy dostarczyć na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD, w formacie JPG 200 DPI rozmiar A4 oraz w postaci wydruku na planszy A4. Plansza powinna zawierać logo w wersji podstawowej kolorowej i jego najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie oraz logo w wersji czarnobiałej i jego najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie.

Prace konkursowe w kopertach z napisem: „Konkurs na projekt graficzny logo GBP w Chmielniku, podpisane wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy składać w GBP w Chmielniku Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik do 31 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Laureat konkursu wybrany przez Komisję otrzyma nagrodę w wysokości 200 zł.

Regulamin konkursu oraz wymagane oświadczenia są dostępne w GBP w Chmielniku.

Tel. 17 2296611, gbpchmielnik@op.pl

Beata Wojnarowicz-Hondz


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART