zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 OŚWIATA I KULTURA
Mali ratownicy !!!

W roku szkolnym 2011/2012 w SP im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej realizowano z udziałem uczniów klasy trzeciej pod okiem wychowawcy p. Haliny Drążek, innowację pedagogiczną pt. Mały ratownik. Jestem bezpieczny, niosę pomoc, chcę ratować.

Inspiracją do opracowania innowacji o tematyce bezpieczeństwa był udział autorki innowacji w szkoleniu organizowanym przez fundację Owsiaka w ramach ogólnopolskiej akcji Ratujemy i uczymy ratować (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Ponadto towarzyszyła mi świadomość, jak ważne jest nauczenie dzieci, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia czy umiejętności udzielenia pierwszej pomocy. Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Nawet małe dziecko, może pomóc ratować życie, a jako dorosły człowiek będzie już wiedział, co robić w takiej nadzwyczajnej sytuacji. Uświadomienie, że od wykonania kilku prostych czynności, możemy w przyszłości uratować ludzkie życie i aby pomóc, należy tylko wiedzieć, jak to zrobić, to główny cel innowacji, który udało się zrealizować.

Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci miały możliwość nauczyć się krok po kroku podstawowych czynności ratujących życie. Dzieci poznały zasady udzielania i wzywania pomocy. Tematyka innowacji zawierała zagadnienia związaną z bezpieczeństwem i udzielania pierwszej pomocy.

W trakcie zajęć wykorzystano pomoce dydaktyczne przekazane szkole przez fundację Owsiaka w ramach ogólnopolskiej akcji materiały Ratujemy i uczymy ratować.

W zajęciach uczestniczyła higienistka szkolna p. Ewa Sroka, pod okiem której dzieci praktycznie uczyły się jak pomóc np. w razie skaleczeń, złamań czy krwotoków itp.

Ewaluacja innowacji pedagogicznej odbyła się w dniu 14 czerwca 2012 r. z udziałem strażaków z OSP Wola Rafałowska (reprezentowanych przez p. Seweryna Ciurę, Adama Nizioła, Rafała Kucaja i Pawła Flaka), higienistki szkolnej, dzieci klas 0 – VI i grona pedagogicznego. W trakcie spotkania, każdy miał okazję sprawdzić się jako „mały ratownik”.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji innowacji tj. uczniom klasy III, Pani Ewie Sroce za pomoc merytoryczną w trakcie realizacji zajęć, za życzliwość, uśmiech i poświęcony nam czas oraz naszym dzielnym i oddanym strażakom z OSP w Woli Rafałowskiej pod kierunkiem prezesa Pana Jana Kucaja.

Pamiętajmy, że pewnego dnia i My możemy uratować komuś życie!

Zostań ratownikiem już dziś !!!

 


Halina Drążek
nauczyciel SP w Woli Rafałowskiej


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART