zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
AZBEST – Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest

Azbest należy do odpadów stwarzających szczególne zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia, dlatego też sukcesywnie należy go usuwać z naszego otoczenia. Zgodnie z prawem wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być usunięte w Polsce do 2032 roku.

W miesiącu marcu bieżącego roku Gmina Chmielnik wzięła udział w Konkursie – Azbest 2012!, organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki. Komisja Konkursowa pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek, dzięki czemu otrzymaliśmy dotację w wysokości 6200 zł, która zostanie przekazana na realizację w roku 2012 zadania wynikającego z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu, pn.: „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik na lata 2012-2032” wraz z inwentaryzacją.

Posiadanie Programu jest ustawowym obowiązkiem wszystkich gmin na terenie Polski, a jego opracowanie jest bardzo ważne dla podejmowania przez gminę dalszych działań związanych z usuwaniem azbestu m. in. w celu pozyskania środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców, że obecnie na terenie Gminy Chmielnik jest przeprowadzana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, która dokładnie określi: lokalizację oraz ilość wyrobów azbestowych, rodzaj zastosowanego wyrobu, stan techniczny tj. stopień zużycia i pilność usunięcia wyrobów azbestowych.

Ankieter wykonujący pracę w terenie posiada imienne upoważnienie z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Chmielnik.

Inwentaryzacji poddawane są wszystkie budynki (mieszkalne, gospodarcze itp.) oraz wyroby azbestowe składowane. Prosimy właścicieli nieruchomości o udostępnienie swoich posesji do wykonania zleconych prac, a także o udzielenie ankieterowi wszelkich niezbędnych informacji, które pomogą w przygotowaniu rzetelnej i szczegółowej inwentaryzacji azbestu na terenie naszej Gminy.

Przypominamy, że podstawą do ubiegania się w przyszłości o pomoc finansową na usunięcie z danej posesji wyrobów zawierających azbest, będzie ich uwzględnienie w prowadzonej inwentaryzacji.

Szczegółowe informacje na temat inwentaryzacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Chmielnik, pok. nr 37 lub pod nr tel. 17 23 04 048.

Monika Chuchla


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 26 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART