zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje i remonty gminne.

  1. W czerwcu 2012 r. zostały zakończone prace projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego wodociągu gminnego w Chmielniku”. Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „SANRES” s.c. T.Płonka, E.Trojnar, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A. Łączna wartość wykonanych prac projektowych wynosi 52 tys. zł netto. Jednocześnie informujemy, że Projekt Budowlany przeszedł pozytywnie weryfikację w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie i zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Projekt obejmuje wykonanie nowej sieci wraz z przyłączami do ok. 164 budynków. Teren objęty inwestycją to centralna część Chmielnika, gdzie znajduje się wodociąg gminny którego zły stan techniczny powoduje częste awarie i przerwy w dostawie wody.
  2. W bieżącym miesiącu został ogłoszony przetarg nieograniczony, który pozwoli wybrać wykonawcę na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej przy boisku sportowym w Chmielniku – działki nr 1047/1, 1047/2 położone w Chmielniku”. Planowany termin zakończenia realizacji zadania określony został na 17.08.2012 r. Realizacja tego zadania pozwoli na zagospodarowanie działki przy boisku sportowym znajdującym się przy Zespole Szkół w Chmielniku. Powstanie droga dojazdowa do 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Mamy nadzieję, że realizacja zadania poprawi infrastrukturę i przyczyni się do częściowego rozwiązania problemu miejsc postojowych przy Zespole Szkół i jednocześnie UG Chmielnik.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART