zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 2/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
Projekt "Bawmy i uczmy się razem"

W roku szkolnym 2013/2014 w Gminie Chmielnik realizowany jest program „Bawmy i uczmy się razem”
w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Program jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest Gmina Chmielnik, natomiast realizatorem Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Chmielniku.

Wartość projektu to kwota 698 155 zł. Grupę docelową projektu stanowi 8 oddziałów przedszkolnych we wszystkich pięciu szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Chmielnik, w których wychowaniem przedszkolnym objęto 101 dziewcząt i 92 chłopców w wieku od 3 do 6 lat.

Celem realizowanego projektu jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych znajdujących się we wszystkich szkołach na terenie gminy, stworzenie w nich warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 – 4 letnich poprzez organizację placów zabaw, zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych oraz stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grup dzieci.

W ramach realizowanego projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Organizacja placu zabaw – w ramach tego zadania przy Szkole Podstawowej nr 1 powstanie plac zabaw wraz z wyposażeniem, bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, natomiast w pozostałych szkołach istniejące place zabaw będą doposażone w nowe urządzenia zabawowe, zestawy zabawowe wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.
  2. Dostosowanie pomieszczeń – istniejące toalety zostaną zmodernizowane i dostosowane do potrzeb dzieci w szkołach (Szkoła Podstawowa nr 2 i w Woli Rafałowskiej).
  3. Wyposażenie – zakupione zostaną różnorodne meble, meble wypoczynkowe i wyposażenie sal przedszkolnych w sprzęt komputerowy, multimedialny, audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki, laptopy, programy multimedialne, zabawki, różnorodne pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt gospodarczy np. pralki, odkurzacze. Ponadto zostaną zakupione urządzenia kuchenne na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych m.in. zmywarko – wyparzarka, naświetlacz do jaj, okap kuchenny, zlewy wielokomorowe, obieraczka do warzyw.

Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oddziałów przedszkolnych w niezbędny sprzęt, urządzenia, pomoce dydaktyczne i inne materiały, które spowodują, że zajęcia dzieci w wieku przedszkolnym będą atrakcyjniejsze i ciekawsze.

Poprzez projekt zostanie podniesiona jakość ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Agnieszka Ciura


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 21 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART