zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 2/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

SESJE RADY GMINY CHMIELNIK
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2014 r.
Bezpieczny przejazd - "Zatrzymaj się i żyj!"
Projekt "Bawmy i uczmy się razem"
Realizacja projektu "Utworzenie sieci tras wraz z infrastrukturą w Gminie Chmielnik"
Inwestycje drogowe
Do tańca…
Realizacja projektu "Utworzenie sieci tras wraz z infrastrukturą w Gminie Chmielnik"

Początek lata kojarzy się z okresem odpoczynku, dzieci i młodzież rozpoczynają przerwę wakacyjną, a dorośli planują urlopy. Jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu jest turystyka rowerowa, która w ostatnich latach intensywnie się rozwija. Ten rodzaj turystyki pozwala na obcowanie z przyrodą, zabytkami, a jednocześnie wpisuje się w obecnie modny i propagowany zdrowy styl życia.

Na obszarze naszej gminy nie ma stref przemysłowych, terenów inwestycyjnych, terenów zurbanizowanych, za to okolice charakteryzują się pięknym pagórkowatym krajobrazem i dużymi walorami przyrodniczymi. Zalety te od dawna docenili mieszkańcy gminy i turyści z okolicznych miejscowości, szczególnie Rzeszowa. Od dłuższego czasu daje się zauważyć, że turystyka rowerowa przeżywa boom również na naszym terenie. Samorząd postanowił wyjść naprzeciw potrzebom rowerzystów i przygotował projekt „Utworzenie sieci tras wraz z infrastrukturą w Gminie Chmielnik”. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w czerwcu, natomiast do końca lipca prace mają być zakończone.

Efektem rzeczowym zadania będzie utworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców gminy i odwiedzających ją turystów. Poprzez efekt rzeczowy zostanie osiągnięty cel projektu – wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, co wpłynie na zwiększenie liczby turystów rowerowych, a także pieszych i zmotoryzowanych, z bliższych i dalszych miejscowości. Drugim celem projektu jest możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy, którzy będą mieli okazję docenić ten rodzaj turystyki.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych na terenie gminy po istniejących drogach asfaltowych, utwardzonych lub gruntowych. W celu uniknięcia nadmiernego ruchu szlaki poprowadzono przeważnie w ciągu dróg gminnych, ale także po drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych. W projekcie założono wytyczenie trzech tras rowerowych o różnym stopniu trudności. Przebiegają one przez każdą z miejscowości naszej gminy. Długość najdłuższego szlaku wynosi 24,6 km (zaawansowana), średniego 7,5 km, a najkrótszego 3,5 km (rekreacyjna). Trasa zaawansowana „niebieska” to oś główna gminnych szlaków rowerowych, przebiega przez miejscowości: Chmielnik, Wola Rafałowska, Błędowa Tyczyńska oraz Zabratówka. Ciąg ten ma kształt pętli, której początek i koniec znajduje się w Chmielniku. Oznakowany kolorem niebieskim prowadzi drogami asfaltowymi, gruntowymi i polnymi, przy których stoi wiele kapliczek i figur. W przy tej trasie wybudowano dwa obiekty infrastruktury okołoturystycznej – miejsca postojowe. Znajdują się one w Chmielniku (przysiółek Kozia Góra) i w Zabratówce (przy drodze w k. stawów). Na obiekty infrastruktury składa się zadaszona wiata z ławostołem, stojak na rowery i kosz na śmieci. Znajdują się tam również tablice informacyjne z mapami, opisem przebiegu tras oraz innymi informacjami. Wszystkie budowle wykonane są z elementów drewnianych i znakomicie wkomponowują się w miejscowy krajobraz. Trasa średniozaawansowana „czerwona” jest szlakiem otwartym, prowadzi pasmem południowego wzgórza, z którego roztacza się panorama z pięknymi widokami na okolicę. Biegnie przez miejscowości: Chmielnik, Borówki i Błędowa Tyczyńska. Trasa pozwala na kombinację z pozostałymi szlakami rowerowymi oraz posiada dodatkowy wariant, umożliwiający przemieszczenie się na tereny sąsiedniej Gminy Tyczyn. Najkrótszym i najmniej wymagającym jest szlak rekreacyjny „żółty”. Przebiega on przez zalesione wschodnie obszary gminy, a dokładniej – tereny należące do miejscowości Zabratówka. Ścieżka wytyczona jest w formie pętli, a jej otoczenie charakteryzuje się malowniczym krajobrazem z śródleśnymi stawami. Jest to okolica, gdzie z pewnością można wypocząć i miło spędzić czas na łonie natury. Trasa ta adresowana jest przede wszystkim do nieco młodszej grupy rowerzystów w towarzystwie rodziców.

Wszystkie ciągi rowerowe zostaną czytelnie oznakowane, w tym celu zaplanowano montaż trzech typów znaków, (ponad 70 sztuk), gdyż każdemu szlakowi został przyporządkowany inny kolor. Tablice przygotowane są według wytycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Oznakowanie pozwoli rowerzystom na lepszą orientację w terenie, a części wskaże nowe możliwości podróżowania po dotąd nieznanych drogach.

Trasy rowerowe mają różny stopień trudności, niektóre odcinki są płaskie, inne to ostre podjazdy, również nawierzchnia tras jest zróżnicowana. Szlaki przebiegają przez najpiękniejsze zakątki naszej gminy, raz są to urokliwe dolinki wzdłuż potoków, a raz malownicze pagórki. Jadąc rowerem można podziwiać tereny włączone do Hyżniańsko – Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i tereny należące do Natury 2000 - Nad Husowem, które charakteryzują się bogatą szatą roślinną i zróżnicowaną fauną. Wzdłuż tras zlokalizowane są również najważniejsze zabytki tego rejonu (kościoły, kapliczki).

Uzupełnieniem projektu jest przygotowanie 2500 egzemplarzy folderów, które będą zawierały mapy z siecią tras rowerowych, opis szlaków oraz inne ciekawe informacje dotyczące naszej gminy.

Realizacja projektu stworzy atrakcyjną propozycję dla mieszkańców gminy oraz turystów na spędzanie wolnego czasu, przy okazji dając szansę poznania najciekawszych zakątków poszczególnych miejscowości.

Przedsięwzięcie uzyskało akceptację „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 30 015,14 zł, z czego 19 522,04 zł pochodzi z dotacji.


Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART