zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 OŚWIATA I KULTURA
"Literacka podróż z Panem Samochodzikiem"

Pod takim hasłem odbyła się w dniu 9 czerwca 2015 r. IV już edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego organizowanego w Zespole Szkół w Chmielniku. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie, znajduje się również w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum”. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku.

Głównymi celami konkursu były: popularyzacja polskich powieści przygodowych wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Doliny Strugu. W rywalizacji wzięło udział 26 uczniów z 10 szkół, w tym 3 gimnazja oraz 7 szkół podstawowych:

 • Gimnazjum w Hyżnem,
 • Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku,
 • Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku,
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego w Hyżnem,
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej,
 • Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce,
 • Szkoła Podstawowa w Borku Starym,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku.

Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań i przeznaczony był dla wszystkich uczestników. W drugim etapie – ustnym – wzięli udział uczniowie, którzy w części pisemnej uzyskali najwyższe wyniki. Etap ustny polegał na udzieleniu odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań (trzy pytania w zestawie). Część pisemną oceniali wszyscy nauczyciele, którzy przybyli wraz z uczniami na spotkanie, zaś część ustną oceniała komisja konkursowa w składzie:

 • pani Beata Wojnarowicz-Hondz (kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku) - przewodnicząca komisji
 • pani Daria Głodowska (nauczyciel Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku) - członek
 • pan Andrzej Pieczonka (nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej) - członek.

Przed rozpoczęciem konkursu wszyscy uczestnicy, wraz z opiekunami, zebrali się w sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie zostali powitani przez panią dyrektor Zespołu Szkół w Chmielniku mgr Barbarę Muchę. Następnie został przypomniany regulamin konkursu oraz wymieniony skład komisji konkursowej. W dalszej części uczestnicy wylosowali kartki z kodami, które później zapisali na swoich testach. Po zajęciu miejsc przy oddzielnych stolikach uczniowie rozpoczęli część pisemną konkursu, która trwała 60 min. Gdy zakończył się etap pisemny, prace zostały zebrane i przekazane komisji. Natomiast uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek oraz obejrzeli występy muzyczno – wokalne w wykonaniu uczniów naszego Zespołu Szkół. Po ocenieniu testów przez komisję konkursową, została wyłoniona grupa uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu ustnego. Do części ustnej zakwalifikowało się 10. uczniów ze szkół podstawowych oraz 5. z gimnazjów. W drugim etapie uczestnicy losowali zestaw pytań i odpowiadali na nie przed komisją konkursową.

Po zakończeniu drugiego etapu jurorzy zsumowali punkty za obie części konkursu i wyłonili laureatów.

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii szkoły podstawowe:

 • I miejsce: Michał Nizioł – Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
 • II miejsce: Gabriela Korniak – Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce
 • III miejsce: Klaudia Kwoka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku

w kategorii gimnazja:

 • I miejsce: Karolina Pietras – Gimnazjum w Hyżnem
 • II miejsce: Krystian Sroka – Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku oraz Dominika Kościółek – Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku
 • III miejsce: Klaudia Bator - Gimnazjum w Hyżnem

Podsumowaniem konkursu było wręczenie, przez panią dyrektor Zespołu Szkół w Chmielniku, dyplomów i nagród laureatom konkursu, dyplomów za udział wszystkim uczestnikom oraz podziękowań nauczycielom.

Dekorację tematyczną w sali, gdzie odbywał się konkurs, przygotował nauczyciel Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku – pan Witold Rak.

Dyplomy i podziękowania zostały samodzielnie przygotowane przez organizatorki konkursu, zaś nagrody ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku.

Organizatorki konkursu:
Daria Głodowska, Barbara Piernicka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART