zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
"Misja Przyroda" - zielone szkoły w parkach narodowych

 

"MISJA PRZYRODA"
- ZIELONE SZKOŁY
W PARKACH NARODOWYCH

 

 

Miło nam poinformować, że Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku zostało zakwalifikowane do projektu: „Misja Przyroda – zielone szkoły w parkach narodowych”. Projekt realizowany będzie na podstawie umowy o współpracy Nr 176/2015 zawartej w dniu 13 marca 2015 r. pomiędzy Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A a Gminą Chmielnik przy udziale Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku.

Projekt finansowany jest ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków Funduszu.

Celem programu jest:

  • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży edukacji ekologicznej, zasad ochrony bioróżnorodności środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  • budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: Parki Narodowe (PN) i obszary Natura 2000 (N2000),
  • podniesienie sprawności fizycznej i poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie form aktywnego wypoczynku,
  • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania oraz przeciwdziałanie patologii społecznej,
  • umożliwienie poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach; zdobycia nowych doświadczeń, rozwinięcie zainteresowań i integracja grupy.

W projekcie uczestniczyć będą uczniowie gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Jednym z elementów programu jest zorganizowanie 5-dniowej wycieczki szkolnej dla 36 uczniów i ich opiekunów do wybranego parku narodowego.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART