zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
AZBEST informacja o aktualizacji bazy azbestowej

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w związku z przyjętym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik na lata 2012-2032”, w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r., na terenie Gminy Chmielnik prowadzona będzie aktualizacja ilości wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja azbestu przeprowadzona została w 2012 roku i wymaga aktualizacji. Pracownicy urzędu gminy dokonają aktualizacji na podstawie tele-ankiety bądź wizji lokalnej. Aktualizacja obejmie wszystkie budynki (mieszkalne, gospodarcze itp.) oraz wyroby azbestowe składowane na nieruchomości w tzw. pryzmie. Zebrane dane pozwolą oszacować kwotę niezbędną do realizacji zadania polegającego na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie gminy w kolejnych latach.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości proszeni są o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji oraz udostępnienie swoich nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chmielnik, pok. nr 37 lub pod nr tel. 17 23 04 048.


Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad


 

PAMIĘTAJMY: Materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku. Zgodnie z prawem wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.

Lida Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART