zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
ZEAS INFORMUJE
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
Plakat str. 22
012345

Wieść Gminna 2/2016 OŚWIATA I KULTURA
"W dobrych zawodach wystąpiłem (…)"

Na początek kilka słów komentarza do tytułu, w sposób oczywisty nawiązującego do apostoła Pawła, który w swym Drugim Liście Pasterskim do Tymoteusza zawarł słowa uważane za swoiste podsumowanie życia - „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”.

W tym tekście spróbuję podsumować to, co znajduje swój finał i pozwala na ocenę, a na tym tle i w tym kontekście spróbuję wybiegnąć w przyszłość ze swoimi spostrzeżeniami i refleksjami.

Piszę ten artykuł pod koniec pięcioletniej kadencji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej, Pana mgra Pawła Barana. Organ prowadzący placówkę ogłosił konkurs na dyrektora szkoły i w jego wyniku w dniu 1 kwietnia br. wyłonił kandydata na to stanowisko i powoła na nie z dniem 1 września 2016 r. Panią mgr Halinę Drążek, wieloletniego nauczyciela naszej szkoły i Społecznego Zastępcę Dyrektora (za kadencji Pani Dyrektor Zawiło), a w roku szkolnym 2015/2016 Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie. Przed pięciu laty, kiedy kończyła się dekada szefowania szkole przez ówczesną Dyrektor - Panią mgr Wiesławę - Jacek Zawiło, pisałem o ówczesnych absolwentach szkoły, którzy uzyskali bardzo wysoki wynik sprawdzianu szóstoklasisty (9 stanin) i życzyłem nowo wybranemu dyrektorowi podobnych sukcesów na sprawdzianie. Minęło pięć lat i okazało się, że życzenia były szczere - przez pięć lat byliśmy w czołówce szkół z najlepszym wynikiem sprawdzianu szóstoklasisty, a przez większość tych lat najlepsi. Dobrym podsumowaniem historii tych sprawdzianów był ostatni z 5 kwietnia br. Osiągnięte wyniki z przedmiotów objętych sprawdzianem nie pozostawiły żadnych wątpliwości- we wszystkich nasi szóstoklasiści okazali się najlepsi. Najlepszy wynik osiągnęli z matematyki - 78,5% możliwych do zdobycia punktów, przy średniej gminnej 49% i ogólnopolskiej 54%. Z języka polskiego uczniowie zdobyli 77,5% punktów przy średniej gminnej 69% i ogólnopolskiej 71%. Na tle całościowym, ogólnopolskim - z matematyki i języka polskiego uczniowie uzyskali 8 stanin, co oznacza wynik wysoki. Również z języka angielskiego uzyskaliśmy najlepszy wynik w gminie - 74% przy średniej gminnej 64% i ogólnopolskiej 71%. Wynik z języka angielskiego to 6 stanin. Tak więc przytoczenie słów św. Pawła, czy też ich swobodna parafraza w odniesieniu do wyników sprawdzianu szóstoklasisty wydaje się uzasadnione o tyle, o ile potraktować sprawdzian jako zawody, czy jako formę współzawodnictwa, a czas przeszły słowa „wystąpiłem” uzasadnia fakt, że sprawdzian szóstoklasisty absolwenci szkoły podstawowej pisali po raz ostatni. Natomiast słowo określające charakter zawodów („dobrych”) ma uzasadnienie nie tylko w dobrych wynikach sprawdzianu, ale także w tym, że były one dobrą formą (przy wszelkich zastrzeżeniach) diagnozy poziomu nauczania na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Gratulując niewątpliwego sukcesu dotychczasowemu Dyrektorowi i dziękując mu za życzliwość i takt w prowadzeniu Rady Pedagogicznej i całej społeczności szkolnej życzę nowo wybranej Dyrektor - Pani Halinie Drążek realizacji równie ambitnych celów, jakie przed sobą postawiła, integracji całej społeczności szkolnej wokół najważniejszych zadań, przed jakimi stanie szkoła. Określi je Ministerstwo Edukacji Narodowej, a wynikać one zapewne będą z ustaleń narady oświatowej w Toruniu pod koniec bieżącego miesiąca.

Kończąc, pozwolę sobie na krótką refleksję wynikającą ze stanu polskiej oświaty, która po raz kolejny stoi przed ważnymi wyzwaniami, a w ślad za tym przeobrażeniami. Jak zwykle w takiej sytuacji chciałoby się ostrzec, by „nie wylewać dziecka z kąpielą”. Sytuacja związana z sześciolatkami, czy obecnie z gimnazjami, aż prosi się, by przed podejmowaniem ostatecznych decyzji dogłębnie się zastanowić, zwłaszcza nad taką polityką oświatową, która będzie miała charakter strategiczny, długofalowy - stwarzający realną perspektywę zdobycia dobrego wykształcenia i zawodu swoim uczniom.

Andrzej Pieczonka, SP Wola Rafałowska


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART