zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
ZEAS INFORMUJE
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
Plakat str. 22
012345

Wieść Gminna 2/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2016 r.
50 lat razem …. to musi być miłość
Inwestycje drogowe
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA XVII

  1. UCHWAŁA NR XVII/100/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015.
  2. UCHWAŁA NR XVII/101/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2015.
  3. UCHWAŁA NR XVII/102/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR XVII/103/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
  6. UCHWAŁA NR XVII/105/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad wystąpienia Gminy Chmielnik ze spółki MODERN CONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Rzeszowie poprzez zbycia akcji tej spółki.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART