zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

Letnie miesiące to najważniejszy okres dotyczący prac drogowych w naszej gminie. W ostatnich tygodniach zintensyfikowano przygotowania do najważniejszych przedsięwzięć w tym roku.

W najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone postepowania dotyczące udzielenia zamówienia na przebudowę odcinków trzech dróg na terenie gminy. Prace obejmą odcinki dróg nr 1 0 8252 R Lisi Kąt – Bucznik - Słocina, nr 2387/1 w Chmielniku (przysiółek Lisi Kąt) i nr 1949/1 w Woli Rafałowskiej (k. cmentarza). Zakres robót obejmie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej i wykonanie utwardzonych poboczy.

W lipcu nasz samorząd otrzymał promesę informującą o otrzymania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie na realizacje zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych na dz. nr ewid. 763 w km 0+000 – 0+530, na dz. ewid. nr 771 w km 0+000 – 0+509, na dz. ewid. nr 688 w km 0+445 – 0+630, na dz. ewid. nr 653 w km 0+000 – 0+293 w miejscowości Błędowa Tyczyńska” (przysiółek Kłapy). Dotacja pokryje 80% kosztów robót. Zakres prac na w/w drodze obejmuje: oczyszczenie rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Łącznie zostanie przebudowany odcinek o długości 1517 m.

W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienia wykonawców modernizacji dróg rolniczych poscaleniowych. Prace będą prowadzone na drogach nr 1311 i 1328 w Zabratówce (przysiółek Podlas) i nr, 248 i 295/2 w Błędowej Tyczyńskiej. Zadania będą obejmowały:

  • wykonanie robót ziemnych polegających na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża,
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa,
  • wykonanie utwardzonych poboczy.

Zmodernizowane zostaną odcinki o łącznej długości ok. 800 m. Na realizacje remontu dróg poscaleniowych Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 162 tyś. zł. z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych udzieloną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa 850 ton kruszywa przeprowadzając cząstkowe naprawy dróg o nawierzchni żwirowej. Cały czas prowadzone są również bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń, koszenie poboczy, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki kontynuowane będą w najbliższym czasie.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART