zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Przebudowa dróg powiatowych

W ostatnich dniach rozpoczęły się prace przy najważniejszej od lat inwestycji drogowej na terenie gminy.

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa odcinków dróg powiatowych: Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa – Chmielnik - Zabratówka w km od 3+690 do 11+544” jest wspólnym przedsięwzięciem Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie i Gminy Chmielnik. Realizacja zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 mln zł ze środków uzyskanych w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nasz samorząd pokryje ok. 25 % kosztów przedsięwzięcia. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wykonawcą prac budowlanych została firma Eurovia Polska S.A., a koszt zadania wynosi 6 998 977,08 zł brutto.

Przebudowa obejmie łączny odcinek prawie 9 km obu w/w dróg. Początek zakresu znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku, a koniec na skrzyżowaniu
z drogą wojewódzką relacji Łańcut – Dynów w Zabratówce. Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni (wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej),
 • odcinkowe poszerzenie jezdni,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • renowację i częściowe utwardzenie poboczy,
 • odcinkową budowę chodników o szerokości 2 m (na całej długości m. Chmielnik i od budynku szkoły do budynku GS w Błędowej Tyczynskiej),
 • wykonanie odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa),
 • przebudowę przepustu/mostu na granicy miejscowości Chmielnik i Błędowa Tyczyńska (tzw. Krzyżówka),
 • renowację i oczyszczenie rowów przydrożnych,
 • przebudowę peronów autobusowych,
 • remont istniejących przepustów pod koroną drogi z wykonaniem ścianek czołowych,
 • częściową wymianę przepustów pod zjazdami,
 • wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni zjazdów.

Plan pracy wykonawcy w pierwszym etapie przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika w przysiółku Lisi Kąt (do połowy sierpnia). Od początku sierpnia rozpoczną się prace związane z kanalizacją deszczową i chodnikiem w pozostałej części Chmielnika. Natomiast roboty związane z kanalizacją i chodnikiem w Błędowej Tyczyńskiej rozpoczną się na przełomie sierpnia i września.
W ostatnim tygodniu lipca planuje się rozpoczęcie przebudowy przepustu/mostu. W związku z wymienionymi pracami droga w tym miejscu będzie całkowicie zamknięta przez okres ok. 4 tygodni. Prowadzenie robót bitumicznych przewiduje się na miesiąc wrzesień. Będą one prowadzone całą szerokością jezdni, w związku z czym na krótkie okresy czasowe planuje się zamykanie poszczególnych odcinków drogi.

Instytucją, która prowadzi i nadzoruje inwestycję jest Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART