zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 OŚWIATA I KULTURA
Zasady korzystania ze świetlicy w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku

Szanowni Państwo,


bardzo często pojawiają się pytania o możliwość korzystania ze świetlicy w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku i zasad, na jakich mogą tam dzieci przebywać. Administratorem CPDK w Chmielniku jest Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku która działa na podstawie obowiązujących ustaw (Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz. U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 730)

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 19 marca 2018 r. poz. 574; ost. zm. Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669) i statutu nadanego przez Organizatora czyli Wójta Gminy Chmielnik.

Instytucja ma prowadzić działalność kulturalną, która w rozumieniu art. 1 ustawy o działalności kulturalnej polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Natomiast do zadań bibliotek należy (art. 4 ust. 1 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, dalej: ustawa o bibliotekach):

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
  • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz
  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Ponadto biblioteki mogą prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, animacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną (art. 4 ust. 2 ustawy o bibliotekach).

Przy domach kultury, bibliotekach mogą działać tzw. świetlice „kulturalne” w których są organizowane różnorodne zajęcia kulturalno – edukacyjne. Jednak ich celem nie jest opieka nad dziećmi w czasie, gdy nie mają one lekcji, a nie są jeszcze odebrane przez rodziców czy innych opiekunów. W świetlicy „kulturalnej” dzieci mogą przebywać z rodzicami lub opiekunami w godzinach otwarcia Centrum. Samodzielnie dzieci mogą przebywać w świetlicy tylko podczas zorganizowanych zajęć np. plastycznych, tanecznych, muzycznych w godzinach trwania tych zajęć.

Ponadto pracownikiem Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego jest animator kultury a nie wychowawca świetlicy, który musi posiadać wykształcenie pedagogiczne.

Opieka nad dziećmi nie jest działalnością kulturalną tylko opiekuńczo - wychowawczą a skoro tak, to nie mieści w celach ustawowych i statutowych biblioteki. Biblioteka a także CPDK nie może być „przechowalnią” dzieci, jej zadania są określone w ustawach i statucie.

Za realizację działań statutowych biblioteki odpowiada kierownik. Wykonuje on także czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biblioteki i stoi na straży przestrzegania prawa, zarówno prawa pracy, jak i przepisów ustaw o działalności kulturalnej i o bibliotekach.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz. U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 730)
  • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 19 marca 2018 r. poz. 574; ost. zm. Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)

Beata Wojnarowicz-Hondz


poprzednia strona do góry

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART