zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019r. podjęto następujące uchwały:

SESJA Nr VII

  1. UCHWAŁA NR VII/46/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Chmielnik.
  2. UCHWAŁA NR VII/47/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
  3. UCHWAŁA NR VII/48/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
  4. UCHWAŁA NR VII/49/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok.
  5. UCHWAŁA NR VII/50/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  6. UCHWAŁA NR VII/51/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego wsi Błędowa Tyczyńska.
  7. UCHWAŁA NR VII/52/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników.
  8. UCHWAŁA NR VII/53/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji rewizyjnej oraz Komisji mandatowo-regulaminowej Rady Gminy Chmielnik.
  9. UCHWAŁA NR VII/54/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Chmielnik dla Ochotniczej Straży Pożarnej Błędowa Tyczyńska – Krzywa.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART