zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Realizacja inwestycji i remontów gminnych w 2019 r.

Ostatnie miesiące br. zaskoczyły nas wysokimi temperaturami i żarem jaki płynie z nieba. Mimo takich przeciwności chcemy podzielić się pozytywnymi informacjami na temat trwających prac na terenie naszej Gminy.

Do końca miesiąca lipca planowane jest zakończenie całości prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa wiaty taneczno-widowiskowej na części działki nr ewid. 1212 położonej w miejscowości Wola Rafałowska”. Wykonawca robót, którym jest Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”, 35-006 Rzeszów, ul. Śniadeckich 5, zapewnił że mimo wysokich temperatur i uciążliwościami z tym związanymi, termin zakończenia prac zostanie dotrzymany i w miesiącu sierpień będzie możliwe korzystanie z powstałego obiektu. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Woli Rafałowskiej oraz całej gminy wykorzystają powstały obiekt i będzie on miejscem organizowania licznych imprez kulturalnych.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jakie udało nam się przygotować formalnie – została zawarta umowa z wykonawcą robót – jest „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Chmielnik – Bucznik i Lisi Kąt. Inwestycja długo wyczekiwania przez mieszkańców zakłada realizację sieci i przyłączy w układzie dwuletnim, a planowany termin zakończenia zadania zaplanowany został na wrzesień 2020 r. Łączna wartość zadania inwestycyjnego /łącznie z przyłączami wodociągowymi/ wynosi: 1 492 561,70 zł brutto. Wykonawcą robót jest PPUH „KILBUD” Barbara Bieniasz, 37-127 Krzemienica 333. Dotychczasowa współpraca z wykonawcą układała się bardzo dobrze i mamy nadzieje, że realizacja ww zadań będzie prowadzona profesjonalnie i fachowo. W tym miejscu chcemy Państwa poinformować, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Chmielnik chcąc obniżyć koszty realizacji przyłączy wodociągowych, które zgodnie z obowiązującym prawem finansowane są przez właścicieli posesji, jako inwestor zastępczy podpisała umowę na realizację całości przyłączy, wykonała PB i obejmie całość inwentaryzacją powykonawczą. Takie wykonanie znacznie obniża koszt jednostkowy jaki musiałby pokryć właściciel posesji, a średni koszt został ustalony po przetargu i wynosi 1500 zł. W chwili obecnej rozpoczęły się prace geodezyjne związane z wytyczeniem trasy. Mamy informację od wykonawcy, że prace budowlane w terenie rozpoczną się w miesiącu lipiec br. W związku z faktem, ze jest to okres intensywnych prac polowych prosimy o wyrozumiałość i pomoc w realizacji robót na poszczególnych działkach.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym związanym z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chmielnik jest zlecenie prac projektowych na poniższe zadania:

  • zadanie I „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik – Donatka”
  • zadanie II „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik - Zaganianka”.

Wykonawca prac projektowych jest Zakład Usług Instalacyjnych „SANRES” Tadeusz Płonka, 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 10A, a planowany termin zakończenia prac projektowych do 31.12.2019 r.

Mamy dobrą informację dla mieszkańców, którzy oczekiwali na realizację inwestycji drogowych. Na przełomie miesiąca maj/czerwiec zostały podpisane umowy na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W ramach przyznanych środków na ten cel realizowane będą 4 zadania na łączna kwotę: 940 000 zł.

Wykonawcą robót jest:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1, które realizuje zadania:

  • Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 1540 Błędowa Tyczyńska – Zawodzie – Debrza w km 0+000 – 0+610 w miejscowości Błędowa Tyczyńska,
  • Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 751 Zabratówka Wieś – Zabratówka Kłapy w km 0+000 – 0+670 wraz z przebudową przepustu w km 0+312 w miejscowości Zabratówka,
  • Przebudowa ciągu dróg gminnych na dz. nr ewid. 832 w km 0+000 – 0+330, na dz. ewid. nr 821 w km 0+000-0+240 w miejscowości Zabratówka,

oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6, które realizuje zadanie:

  • Przebudowa ciągu dróg gminnych na dz. nr ewid. 3793, 3743 w km 0+050 – 0+165, na dz. ewid. nr 3820/1 w km 0+000-0+290 w miejscowości Chmielnik.

Jednocześnie informujemy że w najbliższym terminie zostanie wyłoniony wykonawca na realizacje planowanych na ten rok zadań tj.:

  • Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr 108255R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik w miejscowości Chmielnik w km 1+455 i w km 1+682,
  • Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+310 w na dz. nr ewid. 540 w miejscowości Błędowa Tyczyńska,
  • Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+300 na dz.nr ewid. 759 w miejscowości Zabratówka,
  • Przebudowa drogi gminnej Błędowa Tyczyńska – Góra na działce nr ewid. 2009 w km 0+400 – 0+570 w miejscowości Błędowa Tyczyńska.

O dalszej realizacji, nowych inwestycjach i remontach w kolejnym numerze.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART