zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2021
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2021 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 16 czerwca 2021 r. podjęto następujące uchwały:

SESJA NR XXI

  1. UCHWAŁA NR XXI/161/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Chmielnik za rok 2020.
  2. UCHWAŁA NR XXI/162/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020.
  3. UCHWAŁA NR XXI/163/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020.
  4. UCHWAŁA NR XXI/164/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik na rok szkolny 2021/2022.
  5. UCHWAŁA XXI/165/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Chmielnik i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  6. UCHWAŁA NR XXI/166/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Chmielnik dla jednostki Ochotniczej Straży w Zabratówce na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
  7. UCHWAŁA NR XXI/167/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2021 rok.
  8. UCHWAŁA NR XXI/168/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2029.

Treści uchwał Rady Gminy znaleźć można w BIP Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz




do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART