zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2008
Dzień Edukacji Narodowej
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2008 GOPS W CHMIELNIKU
Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina, że można składać wnioski o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku na okres zasiłkowy od 01.09.2008 roku do 31.08.2009 roku.

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku rodzinnego składa wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:

  • kopię dokumentu tożsamości,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dzieci,
  • zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2008),
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
  • zaświadczenia członów rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2007 rok,
  • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2007,
  • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

Druki wniosków są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku,

w godzinach od 7.15 do 15.15 (w pok. 9-11).

Wypełnione wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku lub telefonicznie pod numerem 017/2296603.

Do zasiłku rodzinnego uprawniona jest każda rodzina, w której miesięczny dochód na osobę w 2007 roku nie przekraczał 504,00 zł netto. Jednak w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekraczał kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego, może zostać przyznany zasiłek rodzinny i dodatki, ale tylko w przypadku, gdy ten dochód nie przekracza kwoty niższej lub równej kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalony zasiłek rodzinny i obecnie wynosi 48 zł. Również musi zostać spełniony warunek, że zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.


Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART