zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2008
Dzień Edukacji Narodowej
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2008 OŚWIATA I KULTURA
OŚWIATA I KULTURA

Dotykam przyszłości - uczę. Projekty realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku w roku szkolnym 2008/2009
Piknik Rodzinny w Błędowej Tyczyńskiej
„Zdrowie sprzyja ludzkiej zdolności, twórczej pracy, radości”
OJ DZIEJE SIĘ, DZIEJE... W CHMIELNICKIM GIMNAZJUM Grant prosto z Belwederu
Festyn Rodzinny 2008 „Bądź widoczny na drodze”
Święto Gminy Chmielnik
Dotykam przyszłości - uczę. Projekty realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku w roku szkolnym 2008/2009

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chmielniku w roku szkolnym 2008/2009 poszerza swą ofertą edukacyjną za sprawą pozyskania funduszy unijnych i udziale aż w pięciu projektach. Trzy z nich to przedsięwzięcia nowe, dwa kolejne to kontynuacja wcześniejszych projektów.

Nowe projekty to: działalność Punktu Przedszkolnego oraz Program Rozwojowy SP nr 2 w Chmielniku. Są to programy, o które szkoła zabiegała pragnąc rozszerzyć zakres usług edukacyjnych. Do trzeciego, nowego projektu szkoła została zaproszona przez Centrum Języka Angielskiego „Helen Doron”.

Szkoła pozyskała fundusze na realizacje następujących celów: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wyżej wymienione cele osiągane będą poprzez działania podejmowane w trzech obszarach: 1/ wychowanie, opieka i profilaktyka, 2/ kształcenie, 3/ ocenianie. Uczniowie objęci zostaną stałą pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz działaniami profilaktycznymi. Szkoła oferuje uczniom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zaś te które odbywały się w poprzednim roku, będą kontynuowane. Kadra pedagogiczna uczestniczy w kompleksowym szkoleniu dotyczącym oceniania kształtującego.

W szkole kontynuowane będą zajęcia karate umożliwiające doskonalenie młodych zawodników, którzy już osiągnęli znaczące sukcesy ogólnokrajowe i międzynarodowe. Przeprowadzony będzie także nabór dzieci do nowych sekcji. Prowadzona będzie drużyna piłki nożnej. W planach jest kontynuacja spotkań drużyny harcerskiej. Nowością będzie harcerskie kółko gitarowe. Część harcerzy posiada własne gitary dla pozostałych uczniów będą zakupione instrumenty. Dzieci niejednokrotnie wyrażały chęć regularnych zajęć muzycznych, stąd pomysł stworzenia zespołu muzycznego złożonego z dwudziestu pięciu gitar. W dwóch grupach wiekowych odbywać się będą lekcje języka niemieckiego i zajęcia z matematyki interaktywnej. Natomiast nauka gry w szachy kierowana jest do wszystkich zainteresowanych, podobnie jak zajęcia z kinezjologii edukacyjnej przyczyniającej się do usprawnienia procesu uczenia się. Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Otwarcie Punktu Przedszkolnego spotkało się z dużym zainteresowaniem Rodziców. Lokalizacja przedszkola na trasie do Rzeszowa okazała się bardzo dogodna dla osób pracujących w tym mieście. Dzieci włączone zostały do udziału w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, programu LLP Comenius „Książki rozpalają umysł”. Ponadto przedszkolaki uczą się języka angielskiego, uczestniczą w zajęciach z kinezjologii edukacyjnej oraz mają zapewnioną opiekę logopedy i psychologa. W trosce o najwyższą jakość usług szkoła nawiązała współpracę z Fundacją Komeńskiego. W ramach wspólnych działań FK udostępniła do realizacji „Program do pracy z dziećmi w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej”, przekazała materiały edukacyjne oraz jest organizatorem szkolenia dla rodziców. Inauguracja nowego roku szkolnego połączona była z poświęceniem Punktu Przedszkolnego przez Księdza Prałata Tadeusza Wołosza.

Wielkim wyróżnieniem dla szkoły jest udział w projekcie realizowanym przez Centrum Języka Angielskiego Helen Doron. „Dwójka” została zaproszona do współpracy przez Dyrektora Regionalnego szkoły Panią Agnieszkę Lutak, która uzasadnia swój wybór renomą szkoły. Dzięki tej współpracy uczniowie klas I-III SP nr 2, będą uczestniczyli w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach języka angielskiego. Każdy uczestnik kursu otrzyma specjalny tornister z podręcznikiem, zeszytami ćwiczeń i płytami CD. Elementem nauczania metodą Helen Doron jest słuchanie przez dzieci w domu płyt z piosenkami, rymowankami i historyjkami. Uczniowie w ten sposób osłuchują się z językiem i przebywają w anglojęzycznych środowisku. Zajęcia prowadzone są w nielicznych grupach.

W bieżącym roku szkolnym kontynuowany będzie projekt „Śpiewająca Polska”. Działalność szkolnego chóru w istotny sposób wpływa na kształtowanie muzykalności i rozwijanie muzycznych umiejętności uczniów. Natomiast w ramach projektu LLP Comenius szkoła będzie gościła przedstawicieli szkół partnerskich z Francji, Włoch i Węgier.

Starania szkoły o poszerzenie oferty edukacyjnej zostały zauważone przez Pana Wójta Krzysztofa Grada, który podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego powiedział, iż „Szkoła Podstawowa nr 2 w Chmielniku stała się niekwestionowanym liderem w gminie w dziedzinie pozyskiwania unijnych środków finansowych”.

Ewelina Radion


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART