zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2008
Dzień Edukacji Narodowej
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Trwają prace związane z remontem budynku Urzędu Gminy Chmielnik
Inwestycje drogowe
Inwestycje drogowe

III kwartał bieżącego roku był okresem intensywnych prac na drogach w naszej gminie. We wrześniu zakończono przebudowę dróg gminnych publicznych:

  • Wola Rafałowska - Tomaszówka na odcinku 297 m w Woli Rafałowskiej.
  • Wola Rafałowska - Grodzisko - Chmielnik na odcinku 530 m w Chmielniku.
  • Błędowa Tyczyńska - Krzywa k. Ośrodka Zdrowia w Błędowej Tyczyńskiej na odcinku 200 m.

 

Trwa przebudowa drogi gminnej nr 108269 Błędowa Tyczyńska - Zawodzie. Zakres prac obejmuje przebudowę w/w drogi na całej jej długości.

 

W ostatnich miesiącach wyłoniono wykonawców i rozpoczęto prace przy przedsięwzięciach drogowych w gminie:

  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108258 R Chmielnik - Zawodzie klasy D odcinek od km 0+610 do 1+480 w Chmielniku” - I etap”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wynosi 274 875,27 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108258 R Chmielnik - Zawodzie” od km 2+247 do km 2+802 oraz od km 3+245 do 3+700  w Chmielniku”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wynosi 333 367,72 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej przy stadionie sportowym wraz z budową miejsc postojowych w Chmielniku”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wynosi 98 192,16 zł (brutto).

 

Zakres prac na w/w drogach ma obejmować: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych oraz wymiana istniejących przepustów. Realizacja pierwszego zadania jest współfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

 

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART