zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKUŚwiadczenia rodzinne
Pomoc Społeczna
Świetlica Socjoterapeutyczna
Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010 trwający od 2009-11-01 do 2010-10-31. Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chmielniku w godz. od 7.15 do 15.15.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (017) 22 96 603.

Nadmienia się, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 roku podwyższona będzie kwota zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:

  • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
  • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
  • 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

Podwyższona zostaje również kwota świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie.

Wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie, tzn. 504 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 583 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje bez zmian.

W dniu 23 września 2009 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 roku.

Zgodnie z treścią obwieszczenia dochód ten w 2008 roku wyniósł 2056 zł, tj. 171,33 zł miesięcznie.


Maria Sroka


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 23 Marca 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART