zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKUŚwiadczenia rodzinne
Pomoc Społeczna
Świetlica Socjoterapeutyczna
Pomoc Społeczna

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku - nie ulegają zmianie i pozostają na dotychczasowym poziomie:

 1. Kryterium dochodowe wynosi:
  a) dla osoby samotnie gospodarującej - 477 zł,
  b) dla osoby w rodzinie - 351 zł.
 2. Kwoty świadczeń z pomocy społecznej wynoszą:
  a) maksymalna kwota zasiłku stałego - 444 zł,
  b) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 207 zł,
  c) kwota w wysokości 1 647 zł stanowi podstawę do ustalenia pomocy;
  – pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
  – pieniężnej na usamodzielnienie,
  – na kontynuowanie nauki,
  – na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
  d) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 446 zł,
  e) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na trzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 1 175 zł.

Alicja Kręcidło


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 1 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART