zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 OŚWIATA I KULTURA
Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku

W sobotę 26 września 2009 roku odbyła się wielka uroczystość nadania imienia „Szarych Szeregów” Gimnazjum w Chmielniku. Taki dzień jest dla szkoły momentem przełomowym, który już na zawsze wpisuje się w jej historię, a jego rocznice będą świętować kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli.

Rok 2009 jest dla Gimnazjum rokiem wyjątkowym, zarówno z powodu obchodów 10 rocznicy jego powstania, jak i 70 rocznicy powstania „Szarych Szeregów”, która przypadała dzień po naszej uroczystości nadania imienia, tj. 27 września.


Ślubowanie uczniów na sztandar
Ślubowanie uczniów na sztandar

Gimnazjaliści w inscenizacji
Gimnazjaliści w inscenizacji

 

Ale zacznijmy od początku. Nadanie imienia szkole to przecież nie tylko gala. Zaczęło się bardzo formalnie, aby wszystkie procedury urzędowe zostały spełnione. Tak więc 10 września b.r. w gimnazjalnej sali, w obecności Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Chmielnik, podczas której podjęto uchwałę o nadaniu Gimnazjum w Chmielniku imienia Szarych Szeregów. Fakt ten był przypieczętowaniem prawie dwuletnich dążeń zarówno Pani Dyrektor Barbary Muchy, nauczycieli, rodziców jak i uczniów do uhonorowania Gimnazjum w dziesiątą rocznicę jego powstania. Po tym dniu przygotowania do uroczystości nadania imienia, nabrały tempa. Zaangażowani byli zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i nieocenieni rodzice. Wszystko odbyło się zgodnie z ceremoniałem obowiązującym w tego typu uroczystościach.

 

Ks. Bp przed poświęceniem tablicy
Ks. Bp przed poświęceniem tablicy

Prezentacja sztandaru przez Panią Dyrektor
Prezentacja sztandaru przez Panią Dyrektor

 

Uroczystość rozpoczęła się w Sanktuarium MBŁ w Chmielniku, gdzie Mszę św. celebrował Ks. Biskup Edward Białogłowski w asyście Ks. Prałata Kazimierza Guzego – Dziekana Dekanatu Tyczyńskiego i Ks. Łukasza Hendzla, który kiedyś sprawował posługę w naszej parafii i szkole. Podczas Mszy św. Ks. Biskup poświęcił sztandar ufundowany wspólnie przez społeczność szkolną. Świadkami tego uroczystego i historycznego aktu byli pracownicy, uczniowie i zgromadzeni goście: przedstawiciele Podkarpackiego Kuratora Oświaty, władze gminy Chmielnik, dyrektorzy szkół, byli pracownicy Gimnazjum, liczni przyjaciele i sponsorzy naszej szkoły. Następnie w uroczystym orszaku, w takt orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylągówce, wszyscy uczestnicy święta przeszli ze sztandarem, niesionym przez rodziców, do obiektów szkolnych. Na terenie szkoły została odsłonięta i poświęcona, przez Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, tablica ku czci Patrona, ufundowana przez społeczność szkolną. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali Ks. Dziekan Kazimierz Guzy, Starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Pani Alina Szczepańska, Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP Harcmistrz Władysława Domagała oraz Wójt Gminy Chmielnik Pan Krzysztof Grad. Na pamiątkowej tablicy widnieją słowa hymnu Szarych Szeregów autorstwa Tomasza Jaźwińskiego: „I będziem szli przez Polskę Szarymi Szeregami i będzie Bóg nad nami i będzie Naród z nami” – określają one podstawowe wartości, których realizacja stanowić ma treść naszej drogi życiowej. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu uzasadniła wybór Patrona wskazując na kierunek edukacji patriotycznej, w jakim od lat kroczy Gimnazjum.


Przedstawiciele rodziców z poświęconym sztandarem
Przedstawiciele rodziców z poświęconym sztandarem

 

W oficjalnych wystąpieniach zaproszeni goście, między innymi: Wójt Gminy Chmielnik, Pani Starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Pani Dyrektor SP nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli gratulowali Gimnazjum w Chmielniku wyboru tak szlachetnego Patrona i życzyli nam, abyśmy wzbogacali swoją osobowość wzorując się na postawach i ideałach młodzieży z Szarych Szeregów. Następnym punktem programu był akt przekazania sztandaru przez Rodziców na ręce Pani Dyrektor, która zaprezentowała go wszystkim zgromadzonym. Sztandar to prawdziwa duma szkoły: złote nici, piękne płótno, wyszywane napisy oraz Godło Państwowe po jednej stronie sztandaru, a po drugiej na pięknym aksamitnym tle, w kolorze ciemnej zieleni, widnieje otwarta księga, a na jej kartach: harcerska lilijka i kotwica – symbol Polski Walczącej. Symbole te, to nawiązanie do harcerskich tradycji Szarych Szeregów, jak i ich ogromnego wkładu w walkę o niepodległość Polski podczas II wojny światowej. Na drugiej stronie otworzonej księgi zapisane są słowa Jana Pawła II: „Ich bohaterski czyn zobowiązuje …”, jako przesłanie dla kolejnych pokoleń uczniów naszego Gimnazjum. Zaszczyt oglądania go będą mieć pracownicy oraz uczniowie odtąd podczas wszystkich uroczystych apeli.

Ważnym aktem było przekazanie tegoż sztandaru przez Panią Dyrektor przedstawicielom społeczności uczniowskiej, którzy następnie, w imieniu wszystkich uczniów, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Tak zakończył się ceremoniał nadania imienia Gimnazjum w Chmielniku. W dalszej części był poczęstunek oraz występ artystyczny w wykonaniu gimnazjalistów, a chór przepięknie wykonał Hymn Szarych Szeregów. Na zakończenie goście podzielili się swoimi refleksjami, wpisując się do Kroniki Szkolnej.


Przekazanie sztandaru przedstawicielom uczniów
Przekazanie sztandaru przedstawicielom uczniów


Uroczysty przemarsz
Uroczysty przemarsz


*****


Dzięki całemu środowisku szkolnemu rodzicom, uczniom i nauczycielom przy wsparciu sponsorów i przyjaciół, nasze marzenia przeobraziły się w rzeczywistość. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć z nami w tym przełomowym dniu Gimnazjum w Chmielniku.

 

Monika Wójcik


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART