zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 OŚWIATA I KULTURA
Program Rozwoju Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku przystąpiła do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Program realizowany w latach 2009- 2013 skierowany jest do gminnych instytucji i ich filii. Zgłosiło się 959 bibliotek gminnych z terenu całego kraju. 255 z nich aplikowano jako Biblioteki Wiodące, a 704 jako Biblioteki Partnerskie. Na liście finalistów znalazło się 612 gminnych bibliotek publicznych, w tym 153 to Biblioteki Wiodące i 459 Bibliotek Partnerskich. Z województwa podkarpackiego jako Biblioteki Wiodące odpowiednią punktację i wysoką ocenę Komisji otrzymało 7 bibliotek gminnych (Cieszanów, Iwonicz Zdrój, Jasło, Miejsce Piastowe, Padew Narodowa, Sędziszów Małopolski, Tyczyn). Wśród finalistów znalazła się MiGBP w Tyczynie jako Biblioteka Wiodąca z bibliotekami partnerskimi: Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku, Gminną Biblioteką Publiczną w Lubeni i Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Boguchwale.

Przy ocenie wniosków komisja konkursowa brała pod uwagę: sukcesy w działaniu biblioteki (np. nowe formy aktywności), wykorzystanie nowoczesnych technologii, współpraca z innymi instytucjami, przykłady działalności pozainwestycyjnej gminy związane z kulturą, oświatą lub polityką społeczną oraz zasoby własne gminy. Program przyczyni się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między instytucjami kultury.

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzoną przed rokiem przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program jest realizowany w ramach szerszej inicjatywy „Global Libraries”; w wybranych krajach. Fundacja Gatesów tworzy partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez sieć bibliotek publicznych. Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany w Polsce do bibliotek wraz z ich filiami, w gminach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Program jest realizowany przez utworzoną w 2008 roku przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Głównym celem Programu jest pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich i w małych miastach w przeobrażaniu ich w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące także aktywność obywatelską. W szczególności idzie o umożliwienie różnym grupom społecznym spełnianie ich potrzeb i aspiracji poprzez upowszechnianie nowoczesnych narzędzi zdobywania wiedzy i informacji. Istotną częścią Programu Rozwoju Bibliotek będzie wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego bibliotekarzy, m.in. poprzez zakrojone na szeroką skalę szkolenia. Dzięki wsparciu jakie otrzyma blisko 3350 bibliotek z ponad tysiąca gmin, dziesiątki tysięcy mieszkańców wsi i małych miast uzyska dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a tym samym będzie mieć szansę na poprawę jakości swojego życia.

Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wysokości powyżej 30 milionów USD, na które składa się głównie grant przekazany Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Te oraz inne środki zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmocnienie całego systemu bibliotecznego oraz działania informacyjno-promocyjne. Umowa grantowa pomiędzy Fundacją Gates’ów i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności została podpisana w kwietniu 2009 roku.

Dodatkowo firma Microsoft przekaże bezpłatnie polskim bibliotekom oprogramowanie o łącznej wartości około 5 milionów USD. Dzięki temu 1900 placówek otrzyma 2050 pakietów oprogramowania.

W marcu 2009 roku zakończyła się faza planistyczna, mająca na celu opracowanie szczegółowego planu pomocy polskim bibliotekom w zapewnieniu im sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także szkoleń dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek. M.in. w kilkudziesięciu gminach przeprowadzono badania, aby dogłębnie rozpoznać sytuację bibliotek i bibliotekarzy, a także potrzeby lokalnych społeczności. Przeanalizowano również dostępną infrastrukturę teleinformatyczną.

Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które równolegle prowadzi długofalowy program „Biblioteka +" – jego realizatorem jest Instytut Książki. Cele obydwu przedsięwzięć są zbieżne, a podpisane w czerwcu 2008 roku Porozumienie o Współpracy między Ministerstwem a Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zakłada, iż obydwa programy będą kształtowane w taki sposób, aby mogły się wzajemnie wzmacniać i uzupełniać.

 

Program Rozwoju Bibliotek

http://www.biblioteki.org

 

Beata Wojnarowicz-Hondz


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART