zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
SESJE RADY GMINY CHMIELNIK

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:


SESJA XXXIII

 1. UCHWAŁA NR XXXIII/252/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2009 roku w sprawie nadania Gimnazjum w Chmielniku imienia Szarych Szeregów.
 2. UCHWAŁA NR XXXIII/253/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.
 3. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia deklaracji do weksla niezupełnego „in blanco”.
 4. UCHWAŁA NR XXXIII/255/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chmielniku” przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 5. UCHWAŁA NR XXXIII/256/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2009 roku w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku imienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

SESJA XXXIV

 1. UCHWAŁA NR XXXIV/257/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku
 2. UCHWAŁA NR XXXIV/258/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej.
 3. UCHWAŁA NR XXXIV/259/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.
 4. UCHWAŁA NR XXXIV/260/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/206/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku.
 5. UCHWAŁA NR XXXIV/261/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta do udzielenia poręczenia Związkowi Komunalnemu „Wisłok” w Rzeszowie pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację projektu pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. UCHWAŁA NR XXXIV/262/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zawarcia Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komisariatu Policji w Tyczynie Rewir Dzielnicowych w Chmielniku.
 7. UCHWAŁA NR XXXIV/263/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zamiaru realizacji w 2010 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 1 0 8266 R Błędowa Tyczyńska – Krzywa – Zabratówka”.
 8. UCHWAŁA NR XXXIV/264/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Chmielnik na lata 2009-2011.
 9. UCHWAŁA NR XXXIV/265/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 10. UCHWAŁA NR XXXIV/266/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
 11. UCHWAŁA NR XXXIV/267/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

 

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 1 Pażdziernika 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART