zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

III kwartał bieżącego roku był okresem intensywnych prac na drogach w naszej gminie. W ostatnich tygodniach zakończono przebudowę dróg gminnych publicznych:

  • Wola Rafałowska – Tomaszówka na odcinku 1662 m w Woli Rafałowskiej,
  • Lisi Kąt – Bucznik – Słocina (odcinek tzw. „Niedybrze”) na długości 1120 m w Chmielniku,
  • Zabratówka – Handzlówka na odcinku 470 m w Zabratówce.

 

Trwają prace przy remoncie dróg gminnych Zabratówka – Handzlówka (odcinek 220 m) i Borówki – Brzezówka (odcinek 500 m). Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, umocnienie rowów, wykonanie utwardzonych poboczy oraz remont istniejących przepustów.

W ostatnich miesiącach wyłoniono wykonawców i rozpoczęto prace przy następujących przedsięwzięciach drogowych w gminie:

  • „Remont drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska km 0+200 do 0+600”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wynosi 113 026,07 zł (brutto),
  • „Remont drogi gminnej klasy D nr 108254 R „Bucznik” w Chmielniku km 0+000 do 0+440. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wynosi 136 273,46 zł (brutto).

 

Zakres prac na w/w drogach ma obejmować: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, umocnienie rowów, wykonanie utwardzonych poboczy oraz remont istniejących przepustów.

Warto zaznaczyć, że w bieżącym roku udało się pozyskać na remonty dróg aż 850 tys. zł dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

W ostatnim okresie wykonano remont mostu przez potok Chmielniczanka w miejscowości Chmielnik, w części drogi gminnej Nr 108258 R Chmielnik – Zawodzie (odcinek od gimnazjum). Wykonawcą zamówienia była firma PHU „JAR” s.c. Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. Wartość zamówienia wyniosła 34 404,00 zł (brutto). Zakres prac obejmował remont ustroju nośnego obiektu – wymianę całkowitą pomostu drewnianego, wymianę nienormatywnych balustrad na nowe (drewniane). Wymieniono również górną cześć podłogi (dylina górna) na moście przy drodze gminnej Błędowa Tyczyńska – Zawodzie. Wykonawcą zamówienia była firma PHU „JAR” s.c. Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. Wartość zamówienia wyniosła 5 863 zł (brutto).

Wyremontowano drogi dojazdowe do pól o nr ewid. 2769 i 2706 w Chmielniku (Zaganianka i Pańskie) na łącznej długości 572 m. Wykonawcą zamówienia była – FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, PISZCZ GRZEGORZ, 36-030 Błażowa, Błażowa Dolna 201a. Wartość zamówienia wyniosła 75 421,99 zł (brutto). Prace objęły mechaniczne wyprofilowanie nawierzchni, odmulenie rowów, remont przepustów, zabezpieczenie skarpy, wykonanie drenażu oraz utwardzenie nawierzchni kruszywem. Inwestycja współfinansowana była z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W ramach urządzeń dróg poscaleniowych w Błędowej Tyczyńskiej wykonano prace na łącznej długości 1180 m na drogach o nr ewid. 688,272,763,1849. Zakres robót obejmował wykonanie prac ziemnych, montaż przepustów, a na długości 24 m wykonano utwardzenie łupkiem wraz z zaklinowaniem klińcem oraz na szczególnie zagrożonych odcinkach ułożono skośnice – kanaliki przejezdne. Wartość prac wyniosła 182 766,17 zł (brutto). Wykonawcą zamówienia była firma Mariusz Piszcz Firma Usługowo-Handlowa „TRANS-REK”.

Przez cały okres letni prowadzono również bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń itp.). Prace z wykorzystaniem koparki będą kontynuowane w najbliższym czasie.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 24 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART