zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
Nowa Jakość Pracy w Podkarpackich Samorządach

Gmina Chmielnik przystąpiła do realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku którego 12 gmin z terenu województwa podkarpackiego przystąpiło do wdrażania w swoich urzędach systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

W ramach tych środków zostali przeszkoleni wszyscy pracownicy Urzędu Gminy, uzyskamy pomoc przy opracowaniu dokumentacji oraz zostanie sfinansowany audit certyfikujący.

Przed nami jeszcze dużo pracy, ale wierzymy, że doskonalenie zarządzania i opracowanie procedur postępowania zgodnych z normami ISO oraz ich późniejsze doskonalenie pozwoli na szybsze reagowanie na Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie spraw załatwianych przez Urząd.

Jedną z form komunikacji z klientami Urzędu Gminy są ankiety, dzięki którym możemy uzyskać informacje o naszej pracy i Państwa oczekiwaniach. W związku z powyższym prosimy o zrozumienie i w miarę możliwości wypełnianie ankiet dostępnych na wszystkich stanowiskach pracy. Analiza wypełnionych ankiet pozwoli na poznanie oczekiwań co do zmian, które mogłyby poprawić naszą pracę, a w konsekwencji wpłynąć na zadowolenie klientów korzystających z naszych usług.

 

Magdalena Wdowik-Reczek

 

 

 

     
 

 

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

 

Naczelnym celem Urzędu Gminy w Chmielniku jest zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz stałe podnoszenie poziomu usług poprzez:

 • Terminowe i dokładne załatwianie spraw w oparciu o przepisy prawa
  i obowiązujące procedury;
 • Ciągłe doskonalenie kontaktu z klientem, zrozumienie jego potrzeb
  i oczekiwań;
 • Ciągłą analizę i poprawę jakości usług;
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 • Rzetelne wykonywanie zadań dla dobra społeczności lokalnej.

 

Cele te Urząd chce osiągnąć poprzez:

 • Wdrożenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN
  ISO 9001:2009;
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur i przepisów określonych w:
  ustawach, rozporządzeniach i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy;
 • Prowadzenie szkoleń pracowników.

 

Dla wdrożenia Polityki Jakości Kierownictwo Urzędu Gminy zapewnia
odpowiednie zasoby, a realizację powierza pracownikom na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Grad

 
     

 

 

 


poprzednia strona do góry

drukuj


Niedziela, 1 Pażdziernika 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART