zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
URZĄD GMINY INFORMUJE (cd.)
012345

Wieść Gminna 3/2010 Wieść Gminna Nr 3/2010
Wieść Gminna Nr 3/2010

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Wrzesień 2010 Nr 3/2010
Pierwsza strona

Dożynki Gminne

 

Tegoroczne Dożynki Gminne zostały zorganizowane w Borówkach. Rozpoczęły się tradycyjnie, bo Mszą Świętą oraz poświęceniem wieńców. Kolorowy korowód kwiatów i wieńców wykonanych i przyniesionych przez Koła Gospodyń Wiejskich z każdej miejscowości uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Dylągówki oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy. Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy byłby trudny do rozstrzygnięcia, dlatego wszystkie prace otrzymały eqzequo pierwsze miejsce. Nie zabrakło także symbolicznego łamania się chlebem. Program artystyczny składający się z recytacji wierszy oraz występów zespołów ludowych z uwagi na charakter święta był podziękowaniem za zebrane przez rolników plony. Praca gospodarzy została doceniona nie tylko w słowach uznania wyrażonych przez zaproszonych gości, ale także poprzez wręczenie rolnikom posiadającym największe gospodarstwa w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy wyróżnień w postaci grawertonów. Podobne dyplomy przygotowano dla przedsiębiorców z Gminy Chmielnik, natomiast Koła Gospodyń Wiejskich za kultywowanie tradycji otrzymały kosze z upominkami. Wręczenia nagród dokonał Wiceminister Skarbu Państwa P. Jan Bury. Jego obecność oraz innych zaproszonych gości była związana z faktem, iż podczas imprezy dożynkowej dokonano także poświęcenia sztandaru Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Rzeszowskiego Ziemskiego.

(...) ciąg dalszy na ostatniej stronie

W NUMERZE:
 • Dożynki Gminne   str. 1

URZĄD GMINY INFORMUJE   str. 2

 • Sesje Rady Gminy Chmielnik   str. 2

 • Budowa nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chmielniku   str. 3

 • Inwestycje drogowe  str. 3

 • Spis rolny trwa…  str. 4

 • Gmina „Fair Play”   str. 4

 • Manewry - TARNAWKA 2010  str. 5

 • Zawody Gminne jednostek OSP Gminy Chmielnik 29 sierpnia 2010 r.   str. 5

 • VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP z terenu powiatu rzeszowskiego (grupa A i C)   str. 6

 • Remont szkoły w Zabratówce   str. 7

 • Remont Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Chmielniku   str. 7

OŚWIATA I KULTURA   str. 8

 • Praca uwieńczona sukcesem  str. 8

 • Żyj aktywnie!   str. 8

 • Rok ze świętym Maksymilianem   str. 9

 • 100 lat szkolnictwa w Błędowej

 • Tyczyńskiej - refleksje   str. 10

 • Teorie Gardnera nasza szkoła wspiera   str. 11

 • Dbając o środowisko, dbamy o siebie  str. 12

 • Minął już rok Sukcesu w Błędowskim Przedszkolu   str. 12

 • Innowacje! – sposób na ciekawą naukę   str. 13

 • Tęczowe Przedszkole – wszystkie barwy tęczy  str. 14

 • „Kto ty jesteś – Polak mały”, czyli w jaki sposób uczyć nasze dzieci miłości do Ojczyzny?   str. 14

 • To robimy  str. 15

 • Ku pamięci ppor. Józefa Steca, zamordowanego w Charkowie   str. 16

 • Wyśpiewaliśmy sukces   str. 17

GOPS W CHMIELNIKU   str. 18

 • Informacja o półkolonii   str. 18

 • Człowiek – najlepsza inwestycja!   str. 18

 • Pomoc w formie zakupu posiłku dla dzieci   str. 18

 • Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne  str. 18

OGŁOSZENIA  str. 19

 • Wybory samorządowe 2010 r  str. 19

 • Kurs z zakresu prowadzenia działalności gastronomicznej  str. 19

URZĄD GMINY INFORMUJE   str. 20

 • Dożynki Gminne   str. 20

Do pobrania:

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 3/2010 Lipiec

W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<2010_3.pdf2010_3.pdf (1,59 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART