zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
URZĄD GMINY INFORMUJE (cd.)
012345

Wieść Gminna 3/2010 OŚWIATA I KULTURA
100 lat szkolnictwa w Błędowej Tyczyńskiej - refleksje

Umieć z zadowoleniem spojrzeć na minione dni,

To żyć dwa razy!

Marcjalis


W życiu każdego człowieka, każdej społeczności są chwile niezwykłe, momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji, wspomnień, przemyśleń wobec których nie można przejść obojętnie. Pojawiła się więc okazja do rozpamiętywania tego, co było, do rozważań na temat tego, co jest i oczekiwania tego, co przyniesie ze sobą przyszłość. Wydarzeniem niezwykłym na które czeka się latami i które długo się będzie wspominać była uroczystość obchodów 100 lat szkolnictwa w Błędowej Tyczyńskiej oraz 50 lecie poświęcenia kościoła.


Takie wyjątkowe chwile przeżywali w roku 2010 nauczyciele, rodzice i uczniowie, absolwenci Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej oraz zaproszeni goście. W związku z obchodami stulecia szkoły wykonano wiele działań przybliżających historię szkoły, sylwetkę jej Patrona, a także przedstawiono rozwój dostojnej Jubilatki. Społeczność szkolna 2 lata przed rocznicą stulecia rozpoczęła przygotowania do wydania publikacji poświęconej historii szkoły, jej nauczycieli i uczniów, których wspomnienia należało ocalić od zapomnienia. W publikacji umieszczono również historię poświęcenia kościoła w Błędowej Tyczyńskiej. W czerwcu 2010 roku wydano pierwszą książkę prezentującą historię szkoły, kościoła i miejscowości. Wydano również folder dokumentujący historię i dzień dzisiejszy wspaniałej błędowskiej podstawówki.


Publikacja 100 lat szkolnictwa w Błędowej Tyczyńskiej oraz folder pokazują, jak przez 100 lat zmienił się nasz sposób życia, myślenia i postrzegania rzeczywistości. Jednak tak piękny jubileusz stulecia szkoły uzmysławia nam, że należymy do wspólnoty nauczycieli, uczniów i absolwentów tej niepowtarzalnej podstawówki. Daje to nam siłę i wiarę w swoje możliwości. I sprawia, że wytrwale poruszamy się po trudnej drodze życia z poczuciem misji budowania wizerunku szkoły i tworzenia jej wspaniałej, nowej, dalszej historii.


Główne uroczystości stulecia szkolnictwa w Błędowej Tyczyńskiej miały miejsce 27 czerwca 2010 roku i zgromadziły ok. 500 osób, w tym zaproszonych dostojnych gości, mieszkańców Błędowej Tyczyńskiej – uczniów i absolwentów szkoły, nauczycieli i dyrektorów, pracujących dawniej i obecnie w szkole – STULATCE. Wielką radość sprawili nam swoją obecnością wszyscy przybyli goście dzielący się wspaniałymi wspomnieniami o lekcjach w starej i nowej szkole czy wspomnieniami o budowie kościoła, Atmosfera uroczystości była wspaniała, a klimat tworzyły uśmiechy i wzrok uczniów i absolwentów często próbujących przypomnieć sobie imię czy nazwisko kolegi ze szkolnej ławki. Uczniowie wystąpili przed publicznością z programem artystycznym o życiu patrona szkoły św. Jana Kantego, a najmłodsi szkolni tancerze zachwycili wszystkich swoim krakowiakiem.

Podziękowania należą się całemu zespołowi nauczycieli oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości mieszkańcom i darczyńcom. Za szczególne zaangażowanie dziękujemy Radzie Sołeckiej, Radzie Rodziców, panu dr W. Zwierzykowi, panu E. Kuszowi Znaczącego wsparcia udzieliła szkole Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowej Tyczyńskiej i Błędowej Tyczyńskiej Krzywa, przygotowując miejsce spotkań gości i dbając o bezpieczeństwo podczas obchodów stulecia.


Niezwykle cennej pomocy udzieliło naszej szkole i parafii Koło Gospodyń Wiejskich pod opieka p. J. Ciury, które zadbało o pyszny poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości (m.in. wydano ok. 300 obiadów)

Tak znamienite uroczystości nie mogłyby się odbyć gdyby nie zaangażowanie sponsorów, ludzi życzliwych szkole oraz mieszkańców, którzy finansowo wsparli to wydarzenie. Dziękujemy!

Dzień 27 czerwca na zawsze pozostanie w naszej pamięci, w której jak w kalejdoskopie przewijać się będą kolorowe obrazy z niezwykle uroczystej, koncelebrowanej mszy św. pod przewodnictwem JE ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego, poświęcenie pomnika przy kościele czy obelisku przy szkole, przemówienia wspaniałych gości – w tym przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Powiatowego, Kuratorium Oświaty, Urzędu Gminy. Kolejne obrazy zachowane w mej pamięci to wspaniałe występy i prezentacje osiągnięć uczniów, wspólne biesiadowanie, radosne spotkania po latach, zwiedzanie szkoły, oglądanie pamiątek i duma wszystkich z faktu, że łączy nas mała wiejska szkółka z wielką historią!


Podczas, gdy zaproszeni goście i najstarsi wiekiem absolwenci oraz nauczyciele, usadowieni w krzesłach przed niewielką estradą, uczestniczyli w skupieniu w oficjalnej i artystycznej części programu, z tyłu i na bokach, na trawie boiska szkolnego i w rozstawionych namiotach tętniło inne życie. Wydawano radosne okrzyki na widok przybywających sukcesywnie kolegów i koleżanek, rzucano się na szyję, całowano z „dubeltówki”, ocierano łzy wzruszenia i wspominano, wspominano.

Jubileusz jest okazją do wspomnień, a także okazją do spotkania się z ludźmi, którzy swoją obecnością dają nam do zrozumienia, że nasza praca nauczycielska ma sens, a istnienie i rozwój szkoły jest niezbędny.

Dyrektor szkoły Zofia Międlar-Mruk w swoim wystąpieniu podczas uroczystości stulecia wyraziła życzenie, „by ta szkoła zawsze stanowiła ozdobę Błędowej Tyczyńskiej, przynosiła zaszczyt absolwentom i korzyść uczniom, ich rodzicom, wsi i całej Ojczyźnie.”

Mamy nadzieję, że tak się stanie i Ci co po nas przyjdą będą mieli okazję świętować kolejny, wspaniały jubileusz w Błędowej Tyczyńskiej.

Izabela Weron


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART