zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
URZĄD GMINY INFORMUJE (cd.)
012345

Wieść Gminna 3/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:


SESJA XLIII

  1. UCHWAŁA NR XLIII/329/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/324/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku.
  2. UCHWAŁA NR XLIII/330/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielnik.
  3. UCHWAŁA NR XLIII/331/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR XLIII/332/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XLIII/333/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
  6. UCHWAŁA NR XLIII/334/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/328/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
  7. UCHWAŁA NR XLIII/335/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
  8. UCHWAŁA NR XLIII/336/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Chmielnik.
  9. UCHWAŁA NR XLIII/337/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
  10. UCHWAŁA NR XLIII/338/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zamiaru realizacji w 2011 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 1 0 8251 R Chmielnik – Malawa z łącznikiem”.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART