zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
URZĄD GMINY INFORMUJE (cd.)
012345

Wieść Gminna 3/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

Ostatnie miesiące były trudnym okresem prac na drogach w naszej gminie. Nadal panujące trudne warunki atmosferyczne powiększyły straty w gminnej infrastrukturze drogowej. Odnotowano wiele zniszczeń obejmujących: rozmycie nawierzchni, wystąpienie przełomów, uszkodzenie przepustów i mostów drogowych, oberwanie skarp rowów przydrożnych. Ponadto aura nie pozwala na planowe przeprowadzenie prac ziemnych (odmulanie rowów itp.) związanych z drogami gminnymi.

We wrześniu rozstrzygnięto przetargi na realizację trzech istotnych zadań:

  • „Remont drogi gminnej nr 1 08255 R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik odcinek od km 3+400 do 3+600 w Chmielniku.”na długości 200 m. Wykonawcą robót będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Wartość zamówienia wyniosła 50 634,61zł (brutto). Zakres prac na w/w drodze będzie obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie utwardzonych poboczy.
  • „Remont drogi gminnej nr 1 08255 R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik odcinek od km 2+534 do 3+400 w Chmielniku” na długości 866 m (dalszy odcinek). Wykonawcą robót będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Wartość zamówienia wyniosła 227 484, 90 zł (brutto). Zakres prac na w/w drodze będzie obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie utwardzonych poboczy.
  • Remont drogi wewnętrznej o nr działki ewid. 3314 Zawodzie – Jarząbki w Chmielniku odcinek km 0+200 do 0+800 na długości 600 m. Wykonawcą robót będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Wartość zamówienia wyniosła 227 484, 90 zł (brutto). Zakres prac na w/w drodze będzie obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie utwardzonych poboczy oraz wymianę istniejących przepustów.

Realizacja wszystkich trzech wymienionych przedsięwzięć możliwa jest dzięki uzyskanym przez Gminę Chmielnik dotacjom z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

Lada dzień rozpoczną się prace przy modernizacji drogi wewnętrznej w Chmielniku o nr ew. dz. 2617 (tzw. „Zaganianka”). Wykonawcą zamówienia będzie firma Zakład Usług Budowlano-Transportowych Mazur Roman 36-030 Błażowa, Futoma 200. Wartość zamówienia wynosi 52 276,37 zł (brutto). Prace obejmują wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną, odmuleniem rowów i wymiana istniejącego przepustu. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 6 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART