zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
WYBORY 2011
GOPS W CHMIELNIKU
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 3/2011 Wieść Gminna Nr 3/2011
Wieść Gminna Nr 3/2011

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Październik 2011 Nr 3/2011
Pierwsza strona

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Zakończenie realizacji inwestycji „Remont drogi gminnej nr 108251R Chmielnik – Malawa z łącznikiem.” str. 3
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku str. 3
 • Inwestycje drogowe str. 4
 • Zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy i ZEAS str. 4

OŚWIATA I KULTURA

 • Zespół Szkół w Chmielniku, czyli… wszystkie dzieci są nasze str. 5
 • Śladami „Wedety”  str. 6
 • Zajęcia pozalekcyjne we współczesnej szkole str. 6
 • „Nauczycielu, radź sobie dobrze sam…(?)” str. 7
 • Uroczystość otwarcia Altanki i pożegnanie lata str. 8
 • Święto Gminy Chmielnik str. 9
 • ,,Matka Boża Zielna, plonów złotych pełna” str. 10
 • 55 lat Biblioteki Publicznej w Woli Rafałowskiej str. 11
 • Alternatywy twórczego spędzania wolnego czasu str. 12
 • „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato….”  str. 13
 • Biblioteka na Ciebie czeka!  str. 14
 • Komputerowy kurs angielskiego w bibliotece  str. 14

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Akcja krwiodawstwa w Harcie str. 15
 • Ćwiczenia taktyczno-bojowe JOT OSP gminy Chmielnik "ZABRATÓWKA - MARKÓWKI 2011" str. 15
 • OSP w Chmielniku odebrała zmodernizowany samochód ratowniczo-gaśniczy str. 16

WYBORY 2011

 • Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej str. 17

GOPS W CHMIELNIKU

 • Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik str. 19
 • Szanowni Czytelnicy!  str. 19

OSTATNIA STRONA

Do pobrania:

Wieść Gminna Nr 3/2011

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 3/2011 Październik

W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<Wieść Gminna Nr 3/2011wg_2011_3.pdf (1,83 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART