zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
WYBORY 2011
GOPS W CHMIELNIKU
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 3/2011 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Szanowni Czytelnicy!
Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik

Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 29 czerwca 2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik.

Celem Zespołu jest:

  1. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne.
  2. Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.
  3. Współdziałanie z podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc dziecku i rodzinie przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zintegrowanie działań.

Zadania Zespołu:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
  6. Tworzenie grup roboczych.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku – pokój nr 11, tel. 17 22-96-603.

Elżbieta Korbecka


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 9 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART