zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
WYBORY 2011
GOPS W CHMIELNIKU
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 3/2011 OŚWIATA I KULTURA
Zajęcia pozalekcyjne we współczesnej szkole


Kółko dziennikarskie

Współczesna szkoła powinna dbać przede wszystkim, zgodnie z podstawowym założeniem reformy systemu edukacji, o wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne mają na celu ujawnianie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a w tym szczególnie:

 • Stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć.
 • Wyzwalanie możliwości kreacyjnych, zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności, rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich i muzycznych, wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odnajdywania miejsca w grupie oraz uwrażliwianie na drugiego człowieka.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie wrażliwości na piękno przyrody.

Mówiąc o zajęciach pozalekcyjnych należy wspomnieć o niekwestionowanych ich zaletach, oczywiście pod warunkiem, że są one właściwie wybrane. Przede wszystkim dziecko nie tylko poznaje ludzi o podobnych zainteresowaniach, uczy się funkcjonować w grupie, nawiązuje znajomości, poznaje siebie – swoje pasje, zainteresowania, odnajduje swoje hobby, ale także odkrywa te obszary, które dla niego były jeszcze nie znane. Ponadto uczy się organizować swój wolny czas, dzieląc go między obowiązki i przyjemności, poznaje niezawodny sposób radzenia sobie ze stresem poprzez wykonywanie czynności, które sprawiają radość, wyciszają umysł. Zajęcia dodatkowe wymagają innej aktywności niż te podczas lekcji, zmuszają do kreatywności, twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcyjnym ocenianiem. Jest to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania nudzie i wspomagania osobistego rozwoju.

Możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych przez dzieci z trudnościami w nauce również nie jest bez znaczenia. Udział w nich jest bardzo istotny dla dalszej i pomyślnej edukacji.


Kółko kulinarne

Dzięki takim zajęciom nie tylko sam uczeń, ale i jego rodzice otrzymują fachową pomoc i praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Natomiast sam uczeń zyskuje szansę na opanowanie umiejętności, bez których dalsza nauka jest niemożliwa lub znacznie utrudniona. Są również i takie dzieci, dla których szkolny materiał jest nudny, nieciekawy, zbyt łatwy. To właśnie dla nich są prowadzone specjalistyczne zajęcia, pozwalające im odkrywać tajniki wiedzy, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał dziecka.

W zależności od indywidualnych potrzeb, każdy chętny uczeń może skorzystać z dodatkowych zajęć organizowanych przez Zespół Szkół w Chmielniku. Odpowiadając na oczekiwania uczniów i rodziców opracowaliśmy szeroką oraz elastyczną ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Oferta naszych zajęć szkolnych przedstawia się następująco:

 • Zajęcia polonistyczne
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z historii i geografii
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • Zajęcia z uczniem wymagającym pomocy: zespół wyrównawczy, edukacyjno – terapeutyczny
 • arteterapia
 • Zajęcia z j. angielskiego, j. niemieckiego
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia z kaligrafii
 • Zajęcia świetlicowe
 • Kółko polonistyczne
 • Kółko matematyczne
 • Kółko fizyczne
 • Kółko chemiczne
 • Kółko muzyczne
 • Kółko kulinarne
 • Kółko plastyczne
 • Koło wolontariatu pod patronatem Caritasu
 • Klub młodego naukowca
 • Szkolny Klub Wolontariusza
 • Szkolny Klub Jana Pawła II
 • Klub – Młody przedsiębiorca, doradztwo zawodowe
 • SKS – piłka siatkowa, piłka nożna, tenis ziemny,
 • „Szachy to gra dla każdego myślącego”
 • Redagowanie gazetek szkolnych: „Jedynka”, „Gimzetka”,
 • Zajęcia – „Ortografia może być trudna, ale na pewno nie jest nudna”
 • ZHP – drużyna harcerska i drużyna starszoharcerska

Mając na względzie powyższe korzyści edukacyjne, jakie wynikają z udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych propagujemy w sposób szczególny tę formę szkolnej aktywności. Szeroka gama zaproponowanych przez nas zajęć pozalekcyjnych doskonale wpisuje naszą placówkę w ogłoszone przez panią minister edukacji Katarzynę Hall hasło tego roku „Szkoła z pasją”.


Kółko szachowe

Wiesława Łoza


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART