zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
WYBORY 2011
GOPS W CHMIELNIKU
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 3/2011 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XII

 1. UCHWAŁA NR XII/61/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR XII/62/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Rady Gminy Chmielnik Nr VII/38/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Błędowie Tyczyńskiej.
 3. UCHWAŁA NR XII/63/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przeniesienia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej do struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku.
 4. UCHWAŁA NR XII/64/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/99 Rady Gminy w Chmielniku
  z dnia 24 września 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielenia rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. UCHWAŁA NR XII/65/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórym dyrektorom szkół na terenie Gminy.
 6. UCHWAŁA NR XII/66/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 7. UCHWAŁA NR XII/67/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 8. UCHWAŁA NR XII/68/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia przez Gminę Chmielnik do spółki Audytorium Podkarpackie sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, poprzez nieodpłatne nabycie akcji.
 9. UCHWAŁA NR XII/69/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Chmielnik
  z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Por. Jana Bałdy w Chmielniku i Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku w Zespół Szkół w Chmielniku, wraz z późniejszymi zmianami.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 9 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART