zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Pomoc społeczna
Dystrybucja żywności w ramach trwania programu PEAD 2012
Świadczenia rodzinne
Informacja
Świetlica socjoterapeutyczna
Dystrybucja żywności w ramach trwania programu PEAD 2012

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŹWA GMINA” w Chmielniku od kilku lat we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku zajmuje się dystrybucją żywności otrzymanej z Podkarpackiego Banku Żywności w ramach trwania programu PEAD 2012.

W roku bieżącym po raz pierwszy żywność dostarczono w miesiącu wrześniu.

Wśród wydawanych produktów spożywczych o długim terminie ważności były: mleko, mąka, makaron, ryż, kasza gryczana, marchewka z groszkiem, cukier, dżem, ser topiony, mielonka, klopsy w sosie pomidorowym, olej rzepakowy.

Łącznie otrzymano 14 336,00 kg artykułów żywnościowych o wartości 39 175,36.- zł.

Ogółem z tej pomocy skorzystało 700 osób z 188 rodzin.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w formie produktów żywnościowych wynosi do 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Od 1 października 2012 roku w związku z weryfikacją kwot kryteriów dochodowych dla osoby samotnie gospodarującej kwota ta nie może przekroczyć 813.- zł (542.- zł x 150%), a dla osoby w rodzinie 684.- zł (456.- zł x 150%).

Z pomocy można skorzystać jeżeli w rodzinie występuje okoliczność a w szczególności ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Wiesława Buż


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART